HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING

Datumlys 2019
SOMERSPORTTYE 2019
Wintersport program

Swembad Inskrywing 2018_2019
Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2018 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Aansoekvorms: Onder Inligting: Algemene Inligting: Voltooide vorms vir aansoeke 2020 moet ingehandig word op of voor die laaste dag van die eerste kwartaal 2019.

ADMATHS
Die afgelope twee jaar bied mev Mouton reeds Admaths- klasse aan vir Graad 4-7.  Vier van hierdie leerders het al aangeskuif tot Graad 8 en 9. Tesame met een leerder in Graad 10 vorm hulle nou ‘n groep van 29 waarmee Swellendam kwalifiseer as ‘n formele Admaths sentrum sodat eksamens vir Graad 4- 12 hier afgelê kan word (ook deur online-leerders van buurskole wat privaatkandidate is).

WINTERSKOOL 2019
Hoërskool Swellendam bied ‘n Aand-Winterskool vir alle Graad 11-en 12-leerders in die kernvakke Wiskunde, Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskap op 11-13 Junie 2019 van 16:00 – 20:00 aan.  Meer inligtintg sowel as kostes verbonde aan die Winterskool sal vroeg volgende kwartaal deurgegee word. Tutors van goeie gehalte sal die sessies aanbied.  Alle leerders in Graad 11 en 12 sal hierby kan baat vind en word aangeraai om hierdie geleentheid aan te gryp.

OUDSKOLIEREBOND
Namens al die leerders, personeel en SBL wil ons graag baie hartlik dankie-sê aan die oudskolierebond wat die skool se naamborde vervang het. Die nuwe borde by die ingang, asook teen die muur by die saal, lyk baie mooi. Die oudskolierebond het ook “snapper frames” in die skool se gange aangebring wat gebruik word as aansteekborde. Ons wil spesiaal baie dankie sê vir die komitee wat die skool goedgesind is en jaarliks ‘n reuse bydrae lewer om ons skool met allerlei projekte en benodigdhede te help. Ons waardeer al jul hulp en moeite!!!!
gholg=fdag3
50857091_2035592539839202_7473295712684343296_n
50914171_2035592856505837_940688491698716672_n

Die 2019 matrikulante, uitgevat in hul nuwe oortrektruie. Spoggerig!

Vakveranderings vir 2019 moet voor die volgende datums afhandel word. Na die datums is GEEN vakveranderings vir 2019 moontlik nie:
Gr. 12-vakveranderings:   GEEN VAKVERANDERINGS WORD TOEGELAAT NIE!
Gr. 11-vakveranderings sluit  op 15 Maart 2019
Gr. 10-vakveranderings sluit op 14 Junie 2019

Baie, baie dankie aan almal wat ‘n bydrae gelewer het met die aankoop van Christie Steyn se fiets. Christie was vir bykans 41 jaar ons skool se opsigter en tree eersdaags af. Hy is baie opgewonde en in sy skik met sy “e-bike” wat hy as geskenk ontvang het.
Christie, weereens dankie vir vele jare se getroue diens. Ons as skoolgemeenskap, leerders, ouers en oud-leerders wens jou vele voorspoedige en gelukkige kilometes op jou fiets toe!
christie 1

 

VALUES 2019

Since values contribute greatly to learner performance in an academic environment, we aim to focus on one specific value per month, in 2019. We would like to encourage all parents to support us in this effort and reinforce these values at home.

Month Value Month Value
January Orderliness July Caring
February Kindness August Thankfulness
March Commitment September Accountability
April Integrity October Reliability
May Loyalty November Helpfulness
June Friendliness December Honesty

LEWENSORIËNTERING EN WATERAKTIWITEITE
Gedurende die eerste kwartaal is ons bevoorreg om die swembad vir prakties te gebruik.  Die volgende praktiese reëlings moet asseblief nagekom word:  ons vra dat die dogters met ‘n eenstuk “navy” of swart swembroek sal swem.  Dit is die gewone gala-swembroek wat by Ackermans en Woolworths se skoolklere-afdeling te koop is.  Dit is ook belangrik dat hulle met ‘n swempet sal swem.  Dit is ook beskikbaar by sportwinkels.  Daar sal in Januarie swempette by die skool beskikbaar wees, teen ± R35, vir die gewone Latex en ± R55,  vir die duurder silikon een. Die seuns mag in ‘n “navy” of swart swembroek swem.  Kinders moet ook hul eie swemhanddoek bring.  Ons wil graag die regte swemkultuur by ons leerders kweek vir die toekoms.

Ons swemgala vind plaas voor die kleuresport.  Hiervoor is bogenoemde in elk geval nodig.  Niemand moet inskryf wat nie kan swem nie.  Dis op eie risiko en ons wil hê die ouers moet hiervan kennis dra.  Daar sal slegs een lengte vryslag geswem word en dan sal daar ook aflos wees.  Ons sal die opname van wie wil deelneem die eerste dag van die nuwe jaar doen.

Onthou, in die LO-praktiese klasse is daar nie swemafrigting nie.  Dis wateraktiwiteite waarvoor die leerders ook geassesseer word.

TONEEL
Die toneelstuk wat gedurend Mei opgevoer gaan word se naam in Johanna o Johannes.  Dis ‘n baie vrolike komedie met skerp humor.Die toneelgroep sal vroeg in die tweede kwartaal begin oefen en dit beloof om weer ‘n goeie vertoning op die planke te bring.Ons sien uit daarna om julle almal daar te sien.

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2019. Die beleid is deur die SBL hersien en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie.  Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd.  Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur.  ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.

SKOOLFONDS 2019
Skoolfondsbydraes vir 2019 beloop R13 750 per leerder, per jaar. Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 250 per maand oor 11 maande. Gr. 12-leerders betaal R1 375 per maand oor 10 maande.
Koshuisgelde vir 2019 beloop R15 000 per leerder, per jaar. R1 500 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2019 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier(finansiële beampte) gerig word.

LOCKERS / SLUITKASSIE
Die skool het  lockers/ sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. Ons het eers begin met 12 sluitkassies en sal, na aanvraag, die sluitkassies uitbrei. Die sluitkassies sal te huur wees teen R350 per jaar. As daar enige ouers/leerders is wat belangstel, kan jul met mnr. Pelser skakel. SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.

m_5

  WAAR DIE LEERDERS SAAK MAA