HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING

Jaarprogram 2018
Swellie Swembad Lidmaatskap 2017-2018
Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2018 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere

Eksamenrooster2018  EKSAMENROOSTER – NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN –OKTOBER/NOVEMBER 2018

Graad 12 eksamenrooster Nuut–  SEPTEMBER EKSAMEN

LO eksterne NSS eksamen
Maandag 3 September 2018
09:00 – 11:00

REKENINGKUNDE POS:Rekeningkundepos 2019

Modeparade

steaketeBESIGHEIDSTUDIE
Gr10 Besigheidstudies klas se Mandela projek- speelgoed van afvalmateriaal. Speelgoed word geskenk aan ‘n plaasskooltjie naby Barrydale. Goedere was gehaal deur Mnr en mev Carolus wat by SAP werksaam is.besigheidstudies

GESKEDULEERDE ONDERHOUD
Dit is met groot opgewondenheid dat ek kan aankondig dat die WKOD op 25 Junie 2018 met die geskeduleerde onderhoud, by die skool gaan begin. Die werk behels algemene onderhoud van die skool asook herstel en verfwerk. Ons sien uit daarna om te sien wat die WKOD als hier by ons skool gaan doen! Ons doen ‘n dringende beroep op alle ouers dat hul asseblief moet toesien dat leerders nie onnodig waardevolle items na die skool sal bring nie. Leerders moet ook asseblief verantwoordelikheid neem vir hul eiendom en waardevolle items wat hul na die skool bring. Die onderhoud sal moontlik eers teen Desember voltooi wees

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2018. Die beleid is hersien deur die SBL en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag voortaan geen selfoon gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd. Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur. ‘n Selfoonsluitkassie word teen R60 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.SELFOONBELEID

WORLD VISION

Graad 11 leerders en Ewert Cornelissen oppad na World Vision.

SKOOLDAG VIR 2018
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

Afreikaans

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.

m_5

  WAAR DIE LEERDERS SAAK MAAK