HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING
Datumlys 2019
Wintersport program
Nuusbrief Junie 2019
Nuusbrief September2019

LIDMAATSKAP SWEMBAD 2020
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2019 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Baie geluk aan Emily Gugel wat aangewys as die landswye wenner van die Verbruikerstudie Olimpiade! Ons is baie trots op Emily met hierdie uitstekende prestasie!

emly

69718641_2387784184620034_2444913526272163840_n69822418_2386709161394203_6619849856582156288_n

MARKDAG
Op Vrydag, 11 Oktober, (saam met die matrieks se uitstapdag) hou ons weer die jaarlikse Markdag.
Dit word aangebied deur die Gr. 8 & 9 EBW en Gr. 10 Besigheidstudies-leerders.
Ons tema vanjaar is Lande en Vakansiedae. Kom ondersteun die stalletjies met heerlike eetgoed en ander snuisterye vanaf 08:00 – 10:00.

GR.9-VAKKEUSE EN VAKBEKENDSTELLINGSAAND
Graag nooi ons alle graad 9 leerders en ouers uit  na die vakkeuse-en vakbekendstellingsaand op Dinsdag, 15 Oktober 2019. Dit sal om 17:30 in die skoolsaal plaasvind .

LAERSKOOL SWELLENDAM EN SWELLENDUIMPIE – BESOEK: GR.12’S
Matriekleerders is uitgenooi om op Dinsdag, 1 Oktober 2019, Laerskool Swellendam en Swellenduimpie te besoek. Matrieks besoek eers Laerskool Swellendam en gaan daarna na Swellenduimpie. Alle matriekleerders moet stiptelik om 10:15 terug wees by die skool. Leerders wat nie by een van die bogenoemde skole betrokke was nie, kan om 10:15 by ons aansluit of ons eie saalbyeenkoms bywoon.

DEBUTANTE
Ongeveer 25 leerders het hulself as debutante aangemeld.  Hulle is besig om geld vir die skool in te samel.  Die periode van insameling geskied vanaf September 2019 tot September 2020.  Ons sê baie dankie aan hierdie leerders wat op so ‘n manier ‘n wonderlike bydrae vir die skool lewer.  Ons waardeer dit.

CIVVY DAG TEN BATE VAN NID
Op Vrydag, 6 September, was ‘n spesiale civvy dag gehou. Die tema van hierdie jaar se “loslitdag” was “Rise to Shine”  en fondse was ten bate van die Nasionale Instituut vir Dowes.  Ons was ook bevoorreg om vanuit Laerskool Swellendam vir Lize Bester en haar ma te kry wat ons kom vertel het van hul pad met gehoorgestremdheid.  Lize is doof gebore en het ‘n kognilêre oorplanting gekry. Vandag lei sy  ‘n normale lewe. Lize het vir ons ‘n pragtige mondeling oor Langenhoven voorgedra waarna sy staande toegejuig is deur ons leerders!
Dankie aan elke Swellie ouer, personeellid en leerder wat bygedra het. Die pragtige bedrag van R2 090 is ingevorder!

SPORTAFRIGTING 2020:
Hiermee nooi ons alle persone wat belangstel om sport af te rig, by Hoërskool Swellendam, om ‘n sportafrigtingsaansoekvorm te voltooi.Aansoekvorms is by die skool beskikbaar (Mev. Henrico),  by die sportkoördineerders van elke sportkode asook op die skool se webblad.Aansoekvorms moet asb. teen Maandag 11 November 2019, ingedien word by Mnr. Pelser of Mev. Weichelt. Aansoekvorms kan ook per epos gestuur word aan swelliehoof@telkomsa.net of stelladt1@gmail.com.Aansoekers sal teen einde November 2019 in kennis gestel word of hul aansoeke suksesvol was.Die skool is jaarliks afhanklik van ‘buite-afrigters’ se kundigheid om te help om ons sportspanne af te rig!  Sportafrigting – aansoekvorm

NOTICE OF BUDGET MEETING 2019
We hereby would like to inform all parents of a Budget meeting which will be held on Tuesday 22 October 2019, at 18:00 in the school hall. Your presence will be appreciated.  A resolution will be proposed at the meeting, to be approved by the majority of parents that is present, to approve the budget and the proposed school fees, and this decision will be binding on all parents. The budget will be available for inspection at the school as from 8 October 2019 up to  22 October 2019. A notice with all the dates and information will be in the learners envelopes with their school reports at the end of the term. All the above information are also available on the School Communicator.

Please remember to complete the reply slip and send it back to register class teachers on the first day of school in the forth term.

OUDSKOLIEREBOND
Namens al die leerders, personeel en SBL wil ons graag baie hartlik dankie-sê aan die oudskolierebond wat die skool se naamborde vervang het. Die nuwe borde by die ingang, asook teen die muur by die saal, lyk baie mooi. Die oudskolierebond het ook “snapper frames” in die skool se gange aangebring wat gebruik word as aansteekborde. Ons wil spesiaal baie dankie sê vir die komitee wat die skool goedgesind is en jaarliks ‘n reuse bydrae lewer om ons skool met allerlei projekte en benodigdhede te help. Ons waardeer al jul hulp en moeite!!!!

VALUES 2019
Since values contribute greatly to learner performance in an academic environment, we aim to focus on one specific value per month, in 2019. We would like to encourage all parents to support us in this effort and reinforce these values at home.

Month Value Month Value
January Orderliness July Caring
February Kindness August Thankfulness
March Commitment September Accountability
April Integrity October Reliability
May Loyalty November Helpfulness
June Friendliness December Honesty

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2019. Die beleid is deur die SBL hersien en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd.  Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur.  ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.

SKOOLFONDS 2019
Skoolfondsbydraes vir 2019 beloop R13 750 per leerder, per jaar. Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 250 per maand oor 11 maande. Gr. 12-leerders betaal R1 375 per maand oor 10 maande.
Koshuisgelde vir 2019 beloop R15 000 per leerder, per jaar. R1 500 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2019 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier(finansiële beampte) gerig word.

LOCKERS / SLUITKASSIE
Die skool het  lockers/ sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. Ons het eers begin met 12 sluitkassies en sal, na aanvraag, die sluitkassies uitbrei. Die sluitkassies sal te huur wees teen R350 per jaar. As daar enige ouers/leerders is wat belangstel, kan jul met mnr. Pelser skakel. SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.