HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING
Datumlys 2019
Wintersport program
Nuusbrief Junie 2019

September eksamen rooster Graad 12: GRAAD 12 ROOSTER
September toetsreeks: Toetsrooster gr8-11

Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2019 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

69718641_2387784184620034_2444913526272163840_n69868311_2392546520810467_1780177757083271168_n69822418_2386709161394203_6619849856582156288_nSPORTAFRIGTING 2020:
Hiermee nooi ons alle persone wat belangstel om sport af te rig, by Hoërskool Swellendam, om ‘n sportafrigtingsaansoekvorm te voltooi.Aansoekvorms is by die skool beskikbaar (Mev. Henrico),  by die sportkoördineerders van elke sportkode asook op die skool se webblad.Aansoekvorms moet asb. teen Maandag 11 November 2019, ingedien word by Mnr. Pelser of Mev. Weichelt. Aansoekvorms kan ook per epos gestuur word aan swelliehoof@telkomsa.net of stelladt1@gmail.com.Aansoekers sal teen einde November 2019 in kennis gestel word of hul aansoeke suksesvol was.Die skool is jaarliks afhanklik van ‘buite-afrigters’ se kundigheid om te help om ons sportspanne af te rig!  Sportafrigting – aansoekvorm

FORD – FONDSINSAMELINGSPROJEK: DRIVE 4 UR SCHOOL
Op Woensdag 18 September 2019, bied Rola Ford Swellendam‘n fondsinsamelings geleentheid by ons skool aan. Dit behels ‘n voertuig toetsbestuursdag, Drive 4 ur School, waarby die skool R10 000,00 kan insamel.
Die oggend begin om 9:00 en die dag maak klaar om 17:00. Die aanmeldstasie gaan voor die Lions se klubhuis wees. Ford meld dat die skool 140 toetsbestuursritte moet voltooi om die R10 000,00 te kan opeis. ‘n Toetsbestuursrit duur ongeveer 10 -15 minute.
Indien ‘n persoon ‘n voertuig wil toetsbestuur moet ‘n persoon die volgende saambring:
1) Geldige rybewys
2) ID
Hiermee rig ons ‘n versoek aan alle ouers om asb. die inisiatief te kom ondersteun en op Woensdag 18 September, vanaf 09:00 – 17:00, ‘n voertuig moet kom toetsbestuur.
Ford gaan die volgende voertuie beskikbaar hê:

FIGO
Bakkie: enkelkajuit
Bakkie: Dubbelkajuit
Bakkie: Wildtrack
Ecosport
Everest

Hoop om alle ouers daar te sien, sodat ons die dag kan afsluit met meer as 140 ouers wat ‘n voertuig kom toetsbestuur het

OUDSKOLIEREBOND
Namens al die leerders, personeel en SBL wil ons graag baie hartlik dankie-sê aan die oudskolierebond wat die skool se naamborde vervang het. Die nuwe borde by die ingang, asook teen die muur by die saal, lyk baie mooi. Die oudskolierebond het ook “snapper frames” in die skool se gange aangebring wat gebruik word as aansteekborde. Ons wil spesiaal baie dankie sê vir die komitee wat die skool goedgesind is en jaarliks ‘n reuse bydrae lewer om ons skool met allerlei projekte en benodigdhede te help. Ons waardeer al jul hulp en moeite!!!!

VALUES 2019
Since values contribute greatly to learner performance in an academic environment, we aim to focus on one specific value per month, in 2019. We would like to encourage all parents to support us in this effort and reinforce these values at home.

Month Value Month Value
January Orderliness July Caring
February Kindness August Thankfulness
March Commitment September Accountability
April Integrity October Reliability
May Loyalty November Helpfulness
June Friendliness December Honesty

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2019. Die beleid is deur die SBL hersien en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd.  Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur.  ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.

SKOOLFONDS 2019
Skoolfondsbydraes vir 2019 beloop R13 750 per leerder, per jaar. Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 250 per maand oor 11 maande. Gr. 12-leerders betaal R1 375 per maand oor 10 maande.
Koshuisgelde vir 2019 beloop R15 000 per leerder, per jaar. R1 500 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2019 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier(finansiële beampte) gerig word.

LOCKERS / SLUITKASSIE
Die skool het  lockers/ sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. Ons het eers begin met 12 sluitkassies en sal, na aanvraag, die sluitkassies uitbrei. Die sluitkassies sal te huur wees teen R350 per jaar. As daar enige ouers/leerders is wat belangstel, kan jul met mnr. Pelser skakel. SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.