HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING

Jaarprogram 2018
Swembad Inskrywing 2018_2019
Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2018 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Eksamenrooster2018  EKSAMENROOSTER – NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN –OKTOBER/NOVEMBER 2018

REKENINGKUNDE POS:Rekeningkundepos 201

NOTICE OF BUDGET MEETING 2018
We hereby would like to inform all parents of a Budget meeting which will be held on Tuesday 6 November 2018 at 18:00 in the school hall. Your presence will be appreciated.  A resolution will be proposed at the meeting, to be approved by the majority of parents that is present, to approve the budget and the proposed school fees, and this decision will be binding on all parents. The budget will be available for inspection at the school as from 24 October 2018 up to 30 November 2018.

IT AS EKSTRA VAK IN 2019
Alle graad 9-leerders wat IT as ‘n ekstra vak in 2019 wil neem, moet dringend met mnr. Pelser skakel. Alle inligting rakende IT, as ekstra vak, is reeds op die Communicator aangebring. Indien daar enige vrae is, maak gerus kontak met mnr. Pelser.

 SKOOLLOGO
Ons is tans besig om die skool se logo te hersien. Groot werk in die verband is reeds gedoen. Alle rolspelers is genader om insette te lewer. Mnr. Bruce Flyinghorse en sy span van Atelier sal egter vroeg in die vierde kwartaal die logo aan die leerders kom bekendstel, waarna ons dit ook aan die publiek sal uitrol. Die logo sal uitsluitlik vir bemarkingsdoeleindes gebruik word.

ART IS MY FIRST LANGUAGE – KUNSKOMPETISIE
Hierdie kunskompetisie deur die WKOD word eers in elke streek beoordeel. In die Overbergstreek het ons graad 9 kunsleerders 2 silwer en 1 goue medalje verower.  Baie geluk aan Francois Schutte en Kesia Langeveldt wat beide silwer medaljes gekry het met hul inskrywings en Nimya Venter wat ‘n goue medalje gewen het.  Al die streke in die WKOD se goue medalje wenners se kunswerke word dan deurgestuur na die gala geleentheid.  Hierdie spog geleentheid is by die PJ Olivier kunsskool gehou en Nimya het hier ‘n pragtige glas trofee ontvang.  Baie geluk!

GR.9-VAKKEUSE EN VAKBEKENDSTELLINGSAAND
Graag nooi ons alle graad 9-leerders en ouers uit  na die vakkeuse- en vakbekendstellingsaand op Dinsdag, 30 Oktober 2018. Dit sal om 17:30 in die skoolsaal plaasvind

GESKEDULEERDE ONDERHOUD
Die WKOD is tans besig met  geskeduleerde onderhoud by die skool. Die werk behels algemene onderhoud van die skool asook herstel- en verfwerk. Die projek is aan die gang en die skool is besig om ‘n nuwe baadjie aan te trek. Die werk hier by die skool vorder fluks en behoort teen einde Januarie 2019 voltooi te wees. Ons doen ‘n dringende beroep op alle ouers dat hul asseblief moet toesien dat leerders nie onnodig waardevolle items na die skool sal bring nie. Leerders moet ook asseblief verantwoordelik-heid neem vir hul eiendom en waardevolle items wat hul na die skool bring.

LEERLINGRAAD EN VRL
Ons is tans besig om leerders vir die leierskorps van die skool te nomineer. Die verkiesing is gedurende 17 – 19 September  afgehandel.  Sodra hierdie leiers verkies is, saam met die hoofleiers, sal me. Theron en mnr. Van Deventer begin met opleiding van die leiers.  Vroeg in 2019 sal daar ‘n opleidingskamp op Hartenbos gehou word

MARKDAG
Ons nooi graag alle ouers, familie, skole, vriende en die gemeenskap uit na ons Markdag op Vrydag 12 Oktober 2018.  Daar sal allerlei te koop wees in ‘n heerlike feestelike atmosfeer. Verkope is van 08:00 tot 10:30.  Kom ondersteun asseblief.

TONEEL
Ons het reeds ‘n toneelstuk vir 2019.  Die leerders wat belangstel om hieraan deel te neem, moet asseblief hul name op mnr. Cornelissen se deur gaan skryf.  Dis ‘n vrolike stuk en bied vir ‘n klomp leerders die geleentheid om op die verhoog te verskyn.  Die toneelstuk sal ongeveer teen die middel van Mei 2019 opgevoer word,

LEESPROJEK: LetterKwetter
CAP- Swellendam het ‘n leesprojek onder Swellendam se skole geloods om leerders se leesvaardighede te verbeter.  Alle skole binne die grense van Swellendam neem tans aan die leesprojek deel. Leerders het daagliks ‘n leespriode waar daar vir ongeveer 10 – 15 minute gelees word. In ons omgewing is daar skole waar leerders egter nie ‘n leesboek kan bekostig of net nie ‘n leesboek in die hande kan kry nie.  As daar enige ouers is wat ou leesboeke aan CAP kan skenk sal ons dit baie waardeer. U is ook welkom om ou tydskrifte soos bv. Sarie, Rooi Rose asook Huisgenoot as skenkings te stuur.

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2018. Die beleid is hersien deur die SBL en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag voortaan geen selfoon gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd. Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur. ‘n Selfoonsluitkassie word teen R60 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.SELFOONBELEID

WORLD VISION

Graad 11 leerders en Ewert Cornelissen oppad na World Vision.

SKOOLDAG VIR 2018
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

Afreikaans

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.

m_5

  WAAR DIE LEERDERS SAAK MAAK