HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING

Datumlys 2019
SOMERSPORTTYE 2019
Nuusbrief Vierde Kwartaal

Swembad Inskrywing 2018_2019
Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2018 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Atletiek Program– Kleuresport

Matrieks 2018

Hoofseun: Franco Munnik Hoofdogter: Yvette Boshoff Onder-hoofseun: Ammezine Jansen Onder-hoodogter: Maria Gugel

Hoofseun: Franco Munnik
Hoofdogter: Yvette Boshoff
Onder-hoofseun: Ammezine Jansen
Onder-hoodogter: Maria Gugel

wiskunde

 

WCED’S MANTRA
The WCED aims to enforce the following mantra: “Enter to Learn” and “Leave to Serve”. Swellendam High School also wants to promote this mantra throughout 2019 and the years to come.

Vakveranderings vir 2019 moet voor die volgende datums afhandel word. Na die datums is GEEN vakveranderings vir 2019 moontlik nie:
Gr. 12-vakveranderings:   GEEN VAKVERANDERINGS WORD TOEGELAAT NIE!
Gr. 11-vakveranderings sluit  op 15 Maart 2019
Gr. 10-vakveranderings sluit op 14 Junie 2019

SOKKER “BASH”
13 Maart 2019 beloof om baie opwinding op te lewer. Ons reël ‘n groot sokkerdag vir die kinders wat reeds om 13:30 sal begin.  16 spanne gaan meeding in ‘n toernooi waar elke span ‘n minimum van 3 wedstryde sal speel.  Die finaal sal om 21:00 begin onder die ligte.  Daar is kontantpryse op die spel vir spanne wat goed presteer en selfs ‘n paar gelukkige trekkings.
Ouers en die gemeenskaf hoef ook nie die aand kos te maak nie. Daar sal kosstalletjies ook wees met klomp verskillende geregte en dingetjies om te eet.  Hoop om u almal daar te sien.

PERSONEEL
Dit is met groot hartseer en spyt dat ons van mnr. Jannie Kirsten, Rekeningkunde–opvoeder, afskeid neem. Ons gaan sy onbaatsugtige diens en teenwoordigheid baie mis.  Hy was vir alle Swellies ‘n bron van inspirasie en ‘n rolmodel. Ons wens hom en sy vrou baie sterkte toe met die nuwe uitdaging! Kom wys darem so af en toe jul gesig hier by die skool!
Ons verwelkom vir me. Madre van Zyl wat verantwoordelik sal wees vir EBW – (Rekeningkunde)  gr. 8 en 9 en Rekeningkunde vir gr. 10 – 12. Ons weet dat sy ook baie gelukkig sal wees hier by Hoërskool Swellendam en sommer vinnig sal welkom voel in ons dorp.
Ons vra ook vir ouers en leerders om spesiaal aan mnr. Piet du Toit te dink. Hy ontvang tans kankerbehandeling en is met siekverlof tot 21 Mei 2019. Ons wens mnr. Du Toit ook spesiaal sterkte toe en hoop dat hy weer spoedig sal beter voel.  Mnr. Du Toit se Geografiepos is, vir die eerste helfte van die jaar, geadverteer en ons sal ‘n aanstelling maak vir 2019.

NETBAL
As netbalafrigters  is ons opgewonde om aan te kondig dat ons volgende jaar ‘n  netbalkliniek op Swellendam gaan aanbied!  Hierdie kliniek is vir alle spelers van alle spanne.  Ons is so bevoorreg om vir Elize Kotze, voormalige Protea- afrigter, en Erin Burger, huidige Protea-senterspeler,  daarvoor te kry!  Dit vind plaas, aan die begin van die netbalseisoen, op 25 en 26 Februarie 2019!  Moenie hierdie wonderlike geleentheid misloop nie!

LOOITJIELYSTE
Elke speler wat moontlik in 2019 deel gaan vorm van ‘n 1ste span, rugby of hokkie of netbal, het saam met hul rapport ‘n looitjielys ontvang.  Hierdie fondse gaan aangewend word tot die York Sporttoer.  Die volgende drie pryse is te wen by gastehuise in die omgewing:  Aloe Ridge (Round the Bend), Elianthe Boutique Guesthouse en Aan de Heuvel Self Catering Cottage. 

ROLBAL
Op Sondag 13 Januarie 2019 sal die finale Boland proewe gehou word. Hier sal die o/15 en o/20 provinsiale spanne gekies word vir deelname in Bloemfontein.  Brandon Hains, Pieter Marais en Adré Steyn is genooi na hierdie proewe. Baie geluk!  Die tyd en baan sal nader aan die tyd deurgegee word.

VALUES 2019
Since values contribute greatly to learner performance in an academic environment, we aim to focus on one specific value per month, in 2019. We would like to encourage all parents to support us in this effort and reinforce these values at home.

Month Value Month Value
January Orderliness July Caring
February Kindness August Thankfulness
March Commitment September Accountability
April Integrity October Reliability
May Loyalty November Helpfulness
June Friendliness December Honesty

LEWENSORIËNTERING EN WATERAKTIWITEITE
Gedurende die eerste kwartaal is ons bevoorreg om die swembad vir prakties te gebruik.  Die volgende praktiese reëlings moet asseblief nagekom word:  ons vra dat die dogters met ‘n eenstuk “navy” of swart swembroek sal swem.  Dit is die gewone gala-swembroek wat by Ackermans en Woolworths se skoolklere-afdeling te koop is.  Dit is ook belangrik dat hulle met ‘n swempet sal swem.  Dit is ook beskikbaar by sportwinkels.  Daar sal in Januarie swempette by die skool beskikbaar wees, teen ± R35, vir die gewone Latex en ± R55,  vir die duurder silikon een. Die seuns mag in ‘n “navy” of swart swembroek swem.  Kinders moet ook hul eie swemhanddoek bring.  Ons wil graag die regte swemkultuur by ons leerders kweek vir die toekoms.

Ons swemgala vind plaas voor die kleuresport.  Hiervoor is bogenoemde in elk geval nodig.  Niemand moet inskryf wat nie kan swem nie.  Dis op eie risiko en ons wil hê die ouers moet hiervan kennis dra.  Daar sal slegs een lengte vryslag geswem word en dan sal daar ook aflos wees.  Ons sal die opname van wie wil deelneem die eerste dag van die nuwe jaar doen.

Onthou, in die LO-praktiese klasse is daar nie swemafrigting nie.  Dis wateraktiwiteite waarvoor die leerders ook geassesseer word.

TONEEL
Ons het reeds ‘n toneelstuk vir 2019.  Die leerders wat belangstel om hieraan deel te neem, moet asseblief hul name op mnr. Cornelissen se deur gaan skryf.  Dis ‘n vrolike stuk en bied vir ‘n klomp leerders die geleentheid om op die verhoog te verskyn.  Die toneelstuk sal ongeveer teen die middel van Mei 2019 opgevoer word,

GRAADSENIORSTELSEL
Die sperdatum vir die ingee van aansoekvorms vir 2019 was op 16 November 2018. Daar is 106 aansoekvorms ontvang, 8 meer as verlede jaar. Baie dankie aan alle leerders wat moeite gedoen het met die invul van die vorms (en ook baie dankie aan al die onderwysers vir hul insette om die vorms te teken!) Die vorms is in die proses om deur mnr. Kirsten geverifieer te word, waarna die bestelling van die balkies so spoedig moontlik gefinaliseer sal word dat dit vroeg in 2019 oorhandig kan word. Balkies sal eers uitgedeel kan word nadat leerders betaal het daarvoor. Dit behoort in die omgewing van R30 per balkie te wees. Leerders sal so spoedig moontlik na verifikasie ingelig word van hul Graadsenior status vir 2019.

HANDBOEKINSPEKSIE
Leerders ontvang alle handboeke vir 2019 gratis vanaf die department. Daarom versoek ons dat alle handboeke asseblief met dik plastiek of met “contact” oorgetrek word;  dat u kind se naam voorin geskryf word en dat alle handboeke weer aan die einde van die jaar in `n goeie toestand ingehandig word.
Daar is enkele werkboeke (IGO Gr. 10 – 12, Rekeningkunde Gr. 10 – 12 en EBW Gr. 8 – 9) wat bestel moet word. Inligting hieroor is reeds aan die leerders deurgegee.  Betaling van die boeke moet asseblief so spoedig moontlik geskied by mev. Anel Olivier.
Die leerders het ook `n skryfbehoeftelys ontvang wat benodig word vir elke vak. PNA het ook `n lys en kan vir u behulpsaam wees. Sien toe dat leerders asseblief toegerus is met die nodige skryfbehoeftes wanneer die skole begin.
Indien u `n rekening van uitstaande boeke ontvang het, moet u dit asseblief so gou as moontlik vereffen, aangesien leerders nie hul handboeke gaan ontvang vir 2019 voor die uitstaande bedrae nie betaal is nie.
Alle skoolboeke (handboeke, werkboeke, lêers, ens.) moet teen Maandag 28 Januarie 2019 oorgetrek en reg wees vir inspeksie. Die inspeksie sal die hele week van 28 Januarie – 1 Februarie geskied. Daar is genoeg tyd vir alle leerders en koshuisleerders om te voldoen aan die uiteengesette datum!

WISKUNDE
Die X-Faktor en ander vraestelboeke kan in 2019 by die skool bestel word.
Alle vraestelboeke word by mev. Jooste bestel en betaal. ( NIE BY DIE FINANSIËLE SEKRETARESSE NIE.)
Die X-Faktor se pryse is as volg:
Gr 8, 9:                 R120
Gr 10:                   R125
Gr 11 , 12:           R135 

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2019. Die beleid is deur die SBL hersien en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie.  Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd.  Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur.  ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.

FINANSIES
Aan al ons ouers wat so getrou hul skoolfonds betaal, wil ons ons dank en waardering uitspreek! Ons doen ‘n ernstige beroep op ons ouers om asseblief hul skoolfonds getrou te betaal. Ons kantore sal vir hierdie doeleindes oop wees tot 14 Desember 2018. Ongelukkig beteken dit dat na 14 Desember 2018 alle uitstaande skoolfonds aan die prokureurs oorhandig sal word vir invordering.

SKOOLFONDS 2019
Skoolfondsbydraes vir 2019 beloop R13 750 per leerder, per jaar. Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 250 per maand oor 11 maande. Gr. 12-leerders betaal R1 375 per maand oor 10 maande.
Koshuisgelde vir 2019 beloop R15 000 per leerder, per jaar. R1 500 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2019 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier(finansiële beampte) gerig word.

LOCKERS / SLUITKASSIE
Die skool het  lockers/ sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. Ons het eers begin met 12 sluitkassies en sal, na aanvraag, die sluitkassies uitbrei. Die sluitkassies sal te huur wees teen R350 per jaar. As daar enige ouers/leerders is wat belangstel, kan jul met mnr. Pelser skakel. SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

Afreikaans

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.

m_5

  WAAR DIE LEERDERS SAAK MAAK