HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING
Datumlys 2019
Wintersport program
Nuusbrief Junie 2019

September eksamen rooster Graad 12: GRAAD 12 ROOSTER
September toetsreeks: Toetsrooster gr8-11

Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2019 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Interskole Program 2019
67403806_2326481340750319_2832751693031014400_n
67234100_2293876970677423_8242345925276598272_nINTERSKOLE 2019

As daar enige oud-skoliere is, wat verblyf benodig vir die interskole naweek, kan jul gerus van die onderstaande aanbieding gebruik maak!
Kom en geniet Interskole 2019 saam met ons!!
66861124_2293600020705118_7247938877447471104_nINTERSKOLEFUNKSIE 2019
Op Vrydag 16 Augustus 2019, bied die Oud-skolierebond n funksie aan vir alle oudskoliere, ouers en vriende van die skool. Kom vang saam met ons gees vir INTERSKOLE en geniet die lekker kuier!
FIRST SWELLIE FILM FESTIVAL!
The Swellies kicked off the term with a lovely new tradition: Film festival. The festival kicked off with Spielberg’s classic, E.T., followed by Robert Aldrich’s ‘The Dirty Dozen’. Our kids also saw ‘The Shack’, a lovely Stuart Hazeldine film, offering a change of perspective to the Swellies. We ended the festival with a nail-biting film by M. Night Shyamalan called ‘The Sixth Sense.’ The festival was a huge success! We would like to thank miss Berndt who organised the event, it was fantastic!

ADMATHS
Die afgelope twee jaar bied mev Mouton reeds Admaths- klasse aan vir Graad 4-7.  Vier van hierdie leerders het al aangeskuif tot Graad 8 en 9. Tesame met een leerder in Graad 10 vorm hulle nou ‘n groep van 29 waarmee Swellendam kwalifiseer as ‘n formele Admaths sentrum sodat eksamens vir Graad 4- 12 hier afgelê kan word (ook deur online-leerders van buurskole wat privaatkandidate is).

OUDSKOLIEREBOND
Namens al die leerders, personeel en SBL wil ons graag baie hartlik dankie-sê aan die oudskolierebond wat die skool se naamborde vervang het. Die nuwe borde by die ingang, asook teen die muur by die saal, lyk baie mooi. Die oudskolierebond het ook “snapper frames” in die skool se gange aangebring wat gebruik word as aansteekborde. Ons wil spesiaal baie dankie sê vir die komitee wat die skool goedgesind is en jaarliks ‘n reuse bydrae lewer om ons skool met allerlei projekte en benodigdhede te help. Ons waardeer al jul hulp en moeite!!!!

VALUES 2019
Since values contribute greatly to learner performance in an academic environment, we aim to focus on one specific value per month, in 2019. We would like to encourage all parents to support us in this effort and reinforce these values at home.

Month Value Month Value
January Orderliness July Caring
February Kindness August Thankfulness
March Commitment September Accountability
April Integrity October Reliability
May Loyalty November Helpfulness
June Friendliness December Honesty

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2019. Die beleid is deur die SBL hersien en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd.  Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur.  ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.

SKOOLFONDS 2019
Skoolfondsbydraes vir 2019 beloop R13 750 per leerder, per jaar. Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 250 per maand oor 11 maande. Gr. 12-leerders betaal R1 375 per maand oor 10 maande.
Koshuisgelde vir 2019 beloop R15 000 per leerder, per jaar. R1 500 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2019 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier(finansiële beampte) gerig word.

LOCKERS / SLUITKASSIE
Die skool het  lockers/ sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. Ons het eers begin met 12 sluitkassies en sal, na aanvraag, die sluitkassies uitbrei. Die sluitkassies sal te huur wees teen R350 per jaar. As daar enige ouers/leerders is wat belangstel, kan jul met mnr. Pelser skakel. SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.