HOOFNUUS

BELANGRIKE INLIGTING

Jaarprogram 2018
Swembad Inskrywing 2018_2019
Swembad Aansoek Prosedure
Voltooi boonste kontrak & lewer by die skool in.

Sportklere by die skool beskikbaar – Bestel vorm vir 2018 onder sportklere!!
Bestelvorm Sportklere 2019

Eksamenrooster2018  EKSAMENROOSTER – NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN –OKTOBER/NOVEMBER 2018

Nov Eksamenrooster– Graad 8-11 November 2018

Hoofseun: Franco Munnik Hoofdogter: Yvette Boshoff Onder-hoofseun: Ammezine Jansen Onder-hoodogter: Maria Gugel

Hoofseun: Franco Munnik
Hoofdogter: Yvette Boshoff
Onder-hoofseun: Ammezine Jansen
Onder-hoodogter: Maria Gugel

christie

.

CHRISTIE STEYN – AFTREDE EN 40 JAAR DIENS AAN HOëRSKOOL SWELLENDAM
Alle mense kan in een woord opgesom en ge-eer word, maar dis onmoontlik om vir Christie Steyn in ‘n enkele woord op te som.
Christie is altyd lojaal. Vir 40 jaar, daagliks betroubaar en ‘n staatmaker. Sy sagte manier van handel, maak dit vir almal maklik om saam met hom te werk. Christie is trots op sy werk. Hy is op vele terreine ‘n voorbeeld vir ander.
Christie tree op 8 Februarie 2019 op die ouderdom van 65 jaar af.
Die skool wil vir Christie, met sy aftrede, ‘n geskenk gee. Ons beoog om fondse in te samel en vir hom ‘n “e-bike” te koop. Die fiets kos ongeveer R15 000.
As daar enige ouers, oudleerders of weldoeners is wat ‘n donasie wil maak sal ons dit baie waardeer. Donasies kan gemaak word aan:

Hoërskool Swellendam
ABSA
Tjekrekening
Rekeningnommer: 2220820303
Verwysings: Steynfiets

IT AS EKSTRA VAK IN 2019
Alle graad 9-leerders wat IT as ‘n ekstra vak in 2019 wil neem, moet dringend met mnr. Pelser skakel. Alle inligting rakende IT, as ekstra vak, is reeds op die Communicator aangebring. Indien daar enige vrae is, maak gerus kontak met mnr. Pelser.

 

GESKEDULEERDE ONDERHOUD
Die WKOD is tans besig met  geskeduleerde onderhoud by die skool. Die werk behels algemene onderhoud van die skool asook herstel- en verfwerk. Die projek is aan die gang en die skool is besig om ‘n nuwe baadjie aan te trek. Die werk hier by die skool vorder fluks en behoort teen einde Januarie 2019 voltooi te wees. Ons doen ‘n dringende beroep op alle ouers dat hul asseblief moet toesien dat leerders nie onnodig waardevolle items na die skool sal bring nie. Leerders moet ook asseblief verantwoordelik-heid neem vir hul eiendom en waardevolle items wat hul na die skool bring.

TONEEL
Ons het reeds ‘n toneelstuk vir 2019.  Die leerders wat belangstel om hieraan deel te neem, moet asseblief hul name op mnr. Cornelissen se deur gaan skryf.  Dis ‘n vrolike stuk en bied vir ‘n klomp leerders die geleentheid om op die verhoog te verskyn.  Die toneelstuk sal ongeveer teen die middel van Mei 2019 opgevoer word,

LEESPROJEK: LetterKwetter
CAP- Swellendam het ‘n leesprojek onder Swellendam se skole geloods om leerders se leesvaardighede te verbeter.  Alle skole binne die grense van Swellendam neem tans aan die leesprojek deel. Leerders het daagliks ‘n leespriode waar daar vir ongeveer 10 – 15 minute gelees word. In ons omgewing is daar skole waar leerders egter nie ‘n leesboek kan bekostig of net nie ‘n leesboek in die hande kan kry nie.  As daar enige ouers is wat ou leesboeke aan CAP kan skenk sal ons dit baie waardeer. U is ook welkom om ou tydskrifte soos bv. Sarie, Rooi Rose asook Huisgenoot as skenkings te stuur.

SELFOONSLUITKASSIES
Ons doen ‘n dringende beroep op ouers en leerders om hul te vergewis van die skool se selfoonbeleid vir 2018. Die beleid is hersien deur die SBL en is beskikbaar op die Communicator en die skool se webblad.
Leerders mag voortaan geen selfoon gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd. Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur. ‘n Selfoonsluitkassie word teen R60 per jaar verhuur. Vir meer besonderhede, skakel gerus met mev. Anel Olivier by die finanskantoor.SELFOONBELEID

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg:
Maadae tot Vrydae van 07:30 – 14:00.
Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.

Afreikaans

ADVERTENSIEBORDE: SKOOL  EN SPORTGRONDE
As daar enige ouers, besighede of ander belangstellendes is wat daaraan dink om ‘n advertensiebord by die skool of sportgronde wil aanbring, maak asseblief kontak met mnr. Pelser.  Ons sal graag meer van die borde wil aanbring.

COMMUNICATOR
The school has launched the D6 Communicator system, to replace the printed Swellie Info.  We urge all parents and learners who do not have the D6 Communicator on their phones or computers, to download it as the Swellie Info does not get printed anymore. It gets loaded onto the Communicator. All alerts and news flashes, as well as other rules, regulations and photos, are available on the Communicator.

m_5

  WAAR DIE LEERDERS SAAK MAAK