AKADEMIE

AKADEMIE
Baie geluk aan al die leerders wat geslaag het en volgende jaar in ‘n nuwe graad sal wees. Vir die leerders wat nie geslaag het nie, wens ons sterkte toe.  Moenie tou opgooi nie!
Die slaagsyfers in:
Graad 11 =          98%
Graad 10 =          100%
Graad   9 =          93%
Graad   8 =          91%
U kan die koerante dophou vir ons matriekuitslae wat op Saterdag, 5 Januarie 2019, sal verskyn. Matriekleerders kan hul uitslagadvies op Vrydag, 4 Januarie 2019, tussen 11:00 – 12:00 by die skool kom afhaal. Geen gr. 12–uitslae is voor 11:00 beskikbaar nie! Die uitslae word eers om 09:00 die oggend op Caledon afgehaal.

Vakveranderings vir 2019 moet voor die volgende datums afhandel word. Na die datums is GEEN vakveranderings vir 2019 moontlik nie:
Gr. 12-vakveranderings:   GEEN VAKVERANDERINGS WORD TOEGELAAT NIE!
Gr. 11-vakveranderings sluit  op 15 Maart 2019
Gr. 10-vakveranderings sluit op 14 Junie 2019

 Op die graad 10- en 11-rapporte verskyn daar twee punte:  kwartaal 4 se punt asook ‘n finale punt. Die kwartaal 4- punt word gebruik om die skool se top 10-leerders in die graad te bepaal.  Die finale punte word gebruik vir bevorderingsdoeleindes!

SLAAGVEREISTES: GR. 8 EN 9
Huistaal                                                                           50%                                                    Vlak 4
Addisionele Taal                                                           40%                                                    Vlak 3
Wiskunde                                                                        40%                                                    Vlak 3
Enige drie ander vakke                                                40%                                                    Vlak 3
2 van die oorblywende vakke                                    30%                                                    Vlak 2

SLAAGVEREISTES: GR. 10 – 12
Huistaal                                                                           40%                                                    Vlak 3
2 ander vakke                                                                40%                                                    Vlak 3
3 ander vakke                                                                30%                                                    Vlak 2   

Beste Wiskunde-Ouer
Wiskunde as vak is vir Hoërskool Swellendam belangrik en dit is een van ons fokuspunte dat leerders in dié leerarea moet presteer.
Ons is bevoorreg weer in  2018 aan leerders ekstra klasse aan te bied. Mev. Suria Uys en mev. Elsa van der Merwe gaan ons behulpsaam wees om die klasse aan te bied.
Mev. Van der Merwe gaan aan die gr. 8 – 10 klasse aanbied, terwyl mev. Uys gr. 10 – 12 klasse gaan behartig.

Ons doen ‘n dringende beroep op alle Wiskunde-ouers om jul kinders te motiveer om asseblief die ekstra klasse by te woon.
Ons hoop dat u as ouers net so opgewonde is oor die diens wat Hoërskool Swellendam aan u lewer. Ons hoop dat u kinders die geleentheid sal aangryp en dat hulle regtig sukses sal hê met die ekstra hulp.

INTERVENSIEKLASSE / ONDERSTEUNINGSKLASSE
Intervensieklasse Dinsdae & Donderdae van 14:00 – 14:45.  Dinsdae word ondersteuningsklasse aan vakgroepe aangebied word. Donderdae is individuele ondersteuning. Opvoeders sal leerders identifiseer en leerders uitnooi om die ondersteuningsklasse by te woon. Dit staan leerders ook vry om afsprake met opvoeders self te maak.

DCIM101MEDIADJI_0140.JPG

DCIM101MEDIADJI_0140.JPG