SKOOLFONDS

2018

Skoolfondsbydraes vir 2018 beloop R11 550 per leerder, per jaar.
Gr. 8 – 11-leerders betaal R1 050 per maand oor 11 maande.
Gr.12-leerders betaal R1 155 per maand oor 10 maande. 

ABSA – Hoërskool Swellendam
Rek nr: 222 082 0303
Takkode: 334 813
Verw: Skakel asb vir Me Olivier vir ‘n verwysing

Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is, en indien u versuim om ‘n paaiement voor 7 Februarie 2018 te maak, u aanspreeklik gehou kan word vir die volle jaar se skoolfonds, asook oorhandig kan word vir die volle bedrag.   Ons gee egter aan ouers die opsie om dit ook maandeliks (van Januarie tot November) of kwartaalliks te betaal, voor die 7de van elke maand. U sal elke maand ‘n rekeningstaat ontvang, behalwe vir Januarie.
Vrystelling of gedeeltelike vrystelling van skoolfondsbydraes is beskikbaar aan alle ouers wat daarvoor kwalifiseer en die nodige aansoekprosedures gevolg het. Enige navrae in die verband moet aan mev. Olivier (finansiële beampte) gerig word.

KOSHUIS:
Koshuisgelde 2018
Koshuisgelde vir 2018 beloop R13 280 per leerder, per jaar. R1 328 per maand betaalbaar oor 10 maande.
Ouers is enige tyd welkom om die superintendent te skakel indien u meer inligting wil hê of die koshuis wil besigtig. Die kontaknommer vir Excelsior Koshuis is (028) 514 2305