KLEREDRAG

Skooldrag:
Dogters  :  
Someruniform:
– Vlootblou skoolrok (nie romp nie) met aanvaarbare lengte
– Wit hemp  – Moulose oortrektrui (matrieks met goedgekeurde embleem)  – Skoolbaadjie / skooltrui (die moue mag nie opgestoot word nie)
– Skooldas verpligtend by skoolbaadjie
– Swart toeryg- of gespe skoene  – Skoensole mag nie dikker as 15mm wees nie  – Skoene mag geen gekleurde stiksel hê nie, bv. wit of geel stiksel
– Slegs wit enkelsokkies mag gedra word (geen lang sokkies wat opgerol word nie)  –   Sokkies moet op die enkel wees en niks hoër nie

Winteruniform:
– Vlootblou skoolrok of grys skoolbroek
– Wit hemp
– Skooldas (verpligtend met winteruniform)
– Swart kouse by skoolrok en grys sokkies by grys skoolbroek  – Skoolbaadjie en/of skooltrui

m_20170224_122524

Seuns:
Someruniform
:
– Grys skoolbroek (kort- of langbroek) NB!! langbroeke met belt/gordel (bruin of swart) met    geen opsigtelike gespes
– Kort grys sokkies by langbroek / Lang grys sokkies by kortbroek
– Wit hemp met kraag
– Moulose oortrektrui (matrieks met goedgekeurde embleem)
– Skoolbaadjie / skooltrui (die moue mag nie opgestoot wees nie)
– Skooldas verpligtend by skoolbaadjie
– Swart toeryg skoene  – Skoene mag geen gekleurde stiksel hê nie, bv. wit of geel stiksel

Winteruniform:
– Grys skoolbroek (kort- of langbroek) NB!! langbroeke met belt/gordel (bruin of swart) met    geen opsigtelike gespes
– Wit dashemp met skooldas (verpligtend met winteruniform)
– Kort grys sokkies by langbroek / Lang grys sokkies by kortbroek
– Skoolbaadjie / skooltrui (die moue mag nie opgestoot wees nie)
– T-hemde onder skoolhemde moet wit en sonder prente wees, en mag nie onder die    skoolhemp uitsteek nie.
_________________________________________________________________________

SPORTKLERE
Algemeen :  
 Rugbyspelers daag op vir wedstryde in formele skooldrag. Hulle moet na die wedstryd skooldrag of ‘n volledige sweetpak dra.
Netbal- en hokkiespelers mag by wedstryde opdaag met sportdrag en hul bly na wedstryde in hul betrokke sportdrag.

Kleredrag vir leerders wat nie aan sport deelneem nie:  * Leerders wat na wedstryde kom kyk, moet in volle skooldrag geklee wees.  * Leerders kan formele baadjie of reënbaadjie aanhê.  * By somersport (bv. atletiek, krieket of tennis) hoef toeskouers nie skooldrag aan te hê nie.

Geen span mag enige ander baadjie/ hemp voor of na wedstryde aantrek nie.

SPORTKLERE
ATLETIEK
Kleure-atletiek:
Rooispan Rooi hemp en blou sportbroek
Blouspan Blou hemp en blou sportbroek
Sone en  Noord – Boland Skool verskaf aan dogters en seuns ‘n atletiekhempie. RUGBY
Navy PT-short – nie Quantec
TENNIS
Seuns  Blou quantec kortbroek.  Wit en blou tennishemp (gholfhemp) Eerstespan kry ‘n geborgde tennishemp. Ander spanne bestel ‘n wit en blou gholfhemp by Mev. R. Aubrey – 0285141361.
Dogters  Blou quantec kortbroek of blou tennisrompie.  Wit en blou tennishempie. Eerstespanne kry geborgde tennishemp. Ander spanne bestel ‘n wit en blou gholfhemp by Mev. R. Aubrey
TOUTREK
Seuns  Blou PT-broek 0f Blou Quantec broek  Sokkies – Skool se rugbysokkies. Dogters Blou Quantec broek  Rooi  Sokkies – Skool se rugbysokkies
NETBAL
Navy Rompie. Skool neem bestelling by dogters wat kort en laat maak dit self. Rooi gholfhemp met of sonder moue.
HOKKIE
Seunshokkie Navy quantec PT-short en Rooi gholfhemp – soos vir LO
Eerstespanne ontvang geborgde hempde
Dogtershokkie Navy Rompie en Rooi gholfhemp – soos vir LO
Eerstespanne ontvang geborgde klere
KRIEKET
Wit PT-Short of Wit langbroek Wit Hempie
Eerstepanne kry ‘n geborgde hemp
___________________________________________________________________

LEWENSORIËNTERING KLEREDRAG

Gr. 8 leerders en nuwe leerders:
Rooi sport gholfhemp vir alle graad 8 leerders en nuwe leerders. ( Seuns en dogters)
Blou nuwe PT – broek vir seuns en “scort” vir dogters.
Skoolsweetpakbroek.
Sporttekkies – oorwegend wit en wit sokkies. ( Leerders mag nie kaalvoet, plakkies of “Tomy” tekkies gebruik nie! )
Leerders van gr. 9 – 12
( ou sportdrag ) Rooi T-hemp / gholfhemp.
Dogters mag moulose hemde/ gholfhemp met moue dra.
Navy skoolsweetpakbroek OF navy skoolsportbroekie met langer pype vir seuns en dogters.
Sporttekkies – oorwegend wit en wit sokkies. ( Leerders mag nie kaalvoet, plakkies of “Tomy” tekkies gebruik nie! )

KLEREDRAG:  VERSTELLING/ REGMAAK
Dit het onder ons aandag gekom dat daar leerders is wie se skooldrag herstelwerk of aandag nodig het.  Indien u enige herstelwerk of verstelling wil aanbring kan ons die volgende bekwame naaldwerk dames se inligting aan u deurgee.
Mev. Mavis Snyman  072 494 0918 of 079 181 7369
Mev. Ria Simons  028 5143739 of 082 771 2574

PONIESTERTE EN KOPBANDE VAN MEISIES
Ons vra dat die meisies asseblief aan die volgende sal aandag gee. (Hierdie is aanvullend tot die haarreëls in die gedragskode.)
GEEN SLIERTE – MAAK NIE SAAK HOE HARE VASGEMAAK IS NIE!
Poniesterte:  Julle mag 1 of maksimum 2 poniesterte dra. Indien een, moet dit agter die kop wees, in die middel van die kop (in lyn met jou ruggraat). Enige hoogte, solank dit net nie bo-op die kop is nie. Indien twee poniesterte, moet dit weerskante van jou kop wees, simmetries rondom die middel van jou kop, (m.a.w ruggraat se verlengstuk).
Let asseblief op dat alle los slierte weggesteek moet word!
Kopbande: kopbande moet oor jou hare wees, en nie op jou voorkop nie. Dit moet grotendeels agter die oor wees en nie jou ore bedek nie.
Vlegsels:  Vlegsels moet netjies wees. Daar mag geen slierte wees nie en alle hare moet vas in vlegsel wees.
Hierdie reëls geld by enige skooluniform wat julle aanhet.  Die vlegsel hoef nie in die middel van die kop te wees nie.