VCSV

HOOFLEIERS 2018

Maria Gugel en Jondrey Demingo is die hoofleiers van 2018.

20180215_125450

DERDE KWARTAAL
Die kwartaallikse koffiekroeg is goed ondersteun.  Ds. Nico van der Walt het die boodskap gebring terwyl Josh Gen se musiekbediening die lofprysing gelei het.  Dit was ‘n gesellige samekoms.  Volgende kwartaal neem ons afskeid van die matrieks en daarna moet nuwe kringleiers gewerf word.  Gedurende die Oktober-vakansie is daar ‘n leierskamp te Kleinmond vir voornemende nuwe kringleiers.  Koste beloop R600 en daar gaan kinders van die hele Overberg saamtrek.  Ons bedank graag vir ds. Lounette Engelbrecht vir haar aandeel in die ondersteuning van kringleiers met voorbereiding.

TWEEDE KWARTAAL
Ons het weer die TMT-diensjaargroep in die eerste week van die 2de kwartaal ontvang. ‘n Groep van 14 jong Christene het klasgesprekke waargeneem en al die leerders vanaf graad 8 -12 bedien met die Woord. ‘n Geseënde koffiekroeg is aangebied. Vyf van ons Swellies het ook die Pulse jeugkamp te Wellington bygewoon, onder leiding van die TMT-spanlede.

Ons het ‘n baie geseënde eerste “Ope”-koffiekroeg aangebied op 22 Februarie 2018 waarheen die Gr. 7’s ook uitgenooi was.  Wonderlike lofsang en betekenisvolle aktiwiteite saam met ‘n vinnige beker koffie en koekies het die aand ingekleur.  Lounette Engelbrecht het gepraat oor SELFBEELD en die etikette wat leerders op mekaar “plak” bevraagteken.  Almal is herinner aan die krag van ligsinnige, onnadenkende uitlatings wat oor ons lippe gaan.  Positiewe “labels” van erkenning is letterlik in die plek van die negatiewe geplak en leerders is aangemoedig om so voort te gaan deur die jaar.

Dis weer tyd vir die Wes-Kaap IMAGINE saamtrek op Bredasdorp.  Die Swellies is dankbaar vir alle ondersteuners en ouers wat die geleentheid vir hulle moontlik maak op 6 – 8 April 2018.  Hierdie interkerklike beweging op groot skaal verseker geestelike opvoeding en groei wat in ons gejaagde vol programme maklik agterweë bly.  Seën en sterkte aan almal wat ‘n aandeel het.  Spesiale dank aan Adriaan Van Zyl vir sy moeite om die hoërskool leerders te help motiveer en mobiliseer tot deelname.