ALGEMENE INLIGTING

Vir die nodige vorms:  Kliek om af te laai.
Toelatingsbeleid
Admissionform
Toelatingsvorm
Toelatingsvormkoshuis

Gedragskode Afrikaans 2018
Code of Conduct 2018

CodeofConduct Agreement
Gedragskode ooreenkoms
IMG-20160210-WA0006

SKOOLDAG VIR 2018

Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg: Maandae tot Vrydae van 07:30 – 14:00. Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.Ons versoek alle belangegroepe om kennis te naam dat GEEN aktiwiteite of Sport voor 15:00 moet begin nie

20150313_070947