GRAADSENIOR -STELSEL

Die Graad- seniorstelsel is ‘n goeie inisiatief wat leerders aanmoedig om deel te neem aan verskeie aktiwiteite deur die jaar. Verskeie voordele gaan gepaard met elke kleurstatus wat verower word. Vir die 2019 akademiese jaar is daar ‘n totaal van 117 leerders wat deel vorm van die hierdie stelsel. Daar is 23 brons, 60 silwer, 32 goue kandidate. ‘n Spesiale gelukwensing aan Maret Swart en Yvette Boshoff wat hul dubbelgoud-statusse verower het.

GRAADSENIORSTELSEL
Die sperdatum vir die ingee van aansoekvorms vir 2019 was op 16 November 2018. Daar is 106 aansoekvorms ontvang, 8 meer as verlede jaar. Baie dankie aan alle leerders wat moeite gedoen het met die invul van die vorms (en ook baie dankie aan al die onderwysers vir hul insette om die vorms te teken!) Die vorms is in die proses om deur mnr. Kirsten geverifieer te word, waarna die bestelling van die balkies so spoedig moontlik gefinaliseer sal word dat dit vroeg in 2019 oorhandig kan word. Balkies sal eers uitgedeel kan word nadat leerders betaal het daarvoor. Dit behoort in die omgewing van R30 per balkie te wees. Leerders sal so spoedig moontlik na verifikasie ingelig word van hul Graadsenior status vir 2019.

Die Graadsenior-komitee het ’n vrugbare vergadering gehad waartydens daar voorstelle gemaak is hoe om die stelsel te verbeter. Aanpassings is op die 2019-aansoekvorms aangebring. Die voorstelle word tans deur die personeel oorweeg en daar sal aan die begin van die vierde kwartaal daaroor terugvoering wees. Die aansoekvorms vir 2019 sal vroeg in die nuwe kwartaal beskikbaar wees.

GRAADSENIOR-STELSEL
Die stelsel is verlede jaar van stapel gestuur met die doel om leerders te beloon en erkenning te gee vir prestasies oor verskeie velde, waaronder akademie, sport, kultuur, leierskap en dissipline.

Daar was ’n deelname-koers van 51% deur leerders. Daar is dan ook in die eerste kwartaal aan 140 Graad 9 tot 12-leerders graadsenior-balkies oorhandig, waarvan 37 goud, 74 silwer en 29 brons. Leerders word weereens aangemoedig om vanjaar hul beste te lewer oor verskeie terreine sodat hul weereens beloon kan word deur in aanmerking te kom vir 2018 se graadsenior-balkies.

 

GRAADSENIOR-STELSEL
Die volgende leerders is verkies tot die Graadsenior-komitee vir 2018:

Jeanne-Mari du Toit,  Marlé Marx,  Yvette Boshoff,  Robyn de Koker,  Eslé le Roux,  Wilfred Sefoor,

Chanelle van Antwerpen,  Mariana van Deventer,  Anique Cronje,  Lianne Steyn,  Jaden le Roe,  Hybri Verhoog

Die komitee sal veranderinge aan die stelsel oorweeg om dit te verbeter.