GRAADSENIOR -STELSEL

GRAADSENIOR-STELSEL

Die stelsel is verlede jaar van stapel gestuur met die doel om leerders te beloon en erkenning te gee vir prestasies oor verskeie velde, waaronder akademie, sport, kultuur, leierskap en dissipline.

Daar was ’n deelname-koers van 51% deur leerders. Daar is dan ook in die eerste kwartaal aan 140 Graad 9 tot 12-leerders graadsenior-balkies oorhandig, waarvan 37 goud, 74 silwer en 29 brons. Leerders word weereens aangemoedig om vanjaar hul beste te lewer oor verskeie terreine sodat hul weereens beloon kan word deur in aanmerking te kom vir 2018 se graadsenior-balkies.