INTERACT CLUB

INTERACT KLUB
Die Interact Club het die jaar begin op ‘n hoë noot deur 20 nuwe lede by te kry. Die ledetal staan tans op 43. Hierdie entoesiatiese leerders het hulle eerste projek op 14 Februarie gehad waar hulle ongeveer 150 kolwyntjies gebak het en dit aan die plaaslike hospitaal, ouetehuise en DBV se personeel oorhandig het. Hulle het ook ‘n town clean up gehad op 19 Maart waar hulle deur die dorp beweeg het met swartsakke en rommel opgetel het. Die kwartaal is afgesluit met ‘n projek waar hulle aan een van die plaaslike kleuterskole paaseiers gaan uitdeel het en poppekas gehou het! Hierdie leerders is beslis propvol planne en energie en ons sien uit na wat hulle vir die res van die jaar beplan!