ALGEMENE INLIGTING

Vir die nodige vorms:  Kliek om af te laai.
Toelatingsbeleid
Koshuisaansoek-2020
ADMISSION FORM2020
Toelatingsvorm 2020

Gedragskode: Gedragskode-HSS 2019

SKOOLDAG VIR 2019
Die skool open en sluit deur die loop van die jaar as volg: Maandae tot Vrydae van 07:30 – 14:00. Detensie vind op Vrydae na skool plaas vanaf 14:15 tot 16:15.Ons versoek alle belangegroepe om kennis te naam dat GEEN aktiwiteite of Sport voor 15:00 moet begin nie

IMG-20190220-WA0002

 MAARTTOETSREEKS / JUNIE-EKSAMEN 2020

Hiermee kennis dat ons volgende jaar gedurende die Maarttoetsreeks en Junie-eksamen tot op die laaste dag van skoolsluiting gaan eksamen skryf.  Ouers moet asseblief vroegtydig van die reëling kennis neem.