SKOOLFONDS

2019

Die skoolfonds vir 2019 is vasgestel op R13 750.00 per jaar.

Losiesgelde vir Huis Excelsior op R15 000.00 (Koshuisgelde STRENG VOORUITBETAALBAAR)

Ons herinner alle ouers daaraan dat skoolfonds jaarliks vooruitbetaalbaar is, en dat die volle skoolgeld onmiddellik opeisbaar is en betaalbaar word indien enige paaiement nie teen 7 Februarie 2019 betaal is nie.
Ons verstaan dat dit vir ouers dikwels moeilik is om gedurende Januarie die volle jaar se skoolfonds te betaal, dus gee ons ouers die volgende betalingsopsies:

Graad 8 – Graad 11: Maandeliks oor 11 maande R1 250.00/maand
Graad 12: Maandeliks oor 10 maande R1 375.00/maand
(Eerste paaiement van die jaar moet voor 7 Februarie 2019 geskied


Graad 8 – Graad 11: Kwartaalliks R3 750.00 vir die eerste 3 kwartale & R2500.00 vir die laaste kwartaal
Graad 12:  Kwartaalliks R5 500 vir 2 kwartale en R2 750.00 vir die 3de kwartaal.
(Eerste betaling moet voor 7 Februarie 2019 geskied, en daarna in die eerste week wat die skool begin)
Jaarliks R13 750.00
(Eerste paaiement van die jaar moet voor 7 Februarie 2019 geskied)

ABSA:  Hoërskool Swellendam
Rek nr: 222 082 0303
Takkode: 334 813
Verw: Skakel asb vir Me Olivier vir ‘n verwysing
Ouers is enige tyd welkom om die superintendent te skakel indien u meer inligting wil hê of die koshuis wil besigtig. Die kontaknommer vir Excelsior Koshuis is (028) 514 2305