NUUS

COVID-19 Corona Virus
South African Resource Portal


https://sacoronavirus.co.za/

Die Burger se Jeugleierskonferensie

Baie geluk aan Ezra Paul, hoofseun van 2021 van Hoërskool Swellendam wat gekies is om Die Burger se jeugleierskonferensie, vanaf 14 tot 16 Desember 2020, by te woon. Dis ‘n wonderlike geleentheid en ons is baie trots op hom. Dit is vanjaar die 62ste jeugleierskonferensie wat aangebied word – al verskil hierdie jaar word dit in virtuele formaat gedoen. Slegs 50 (25 seuns en 25 meisies) word verkies om hierdie wonderlike geleentheid by te woon.

BLITSIGE BOERE-BESOEK (Anmarie Bruwer)

Vanaf Woensdag 4 November 2020 het elke graad se lede van die Verteenwoordigende Raad van Leerders tydens skooltyd die boere in ons omgewing besoek. Ané Wolfaardt, Yanga Xuba en Eslé le Roux (2021 se matriek-VRL) was eerste op die spel en het kospakkies vir die werkers wat help oes geneem. Vir die boere, wat graan aan Hoërskool Swellendam geskenk het, het hulle ook ietsie spesiaals van die skoolbemarkingsware asook kospakkies gegee. Elke dag was dit ‘n ander graadgroep wat ‘n besoek afgelê het. Sommige van ons leerders het stroper gery of net lekker saam met die boere gekuier op hulle plase. Na die besoeke het elkeen ‘n melkskommel by Oude Post geniet. Baie dankie aan meneer Awie de Jager en meneer Pelser wat die leerders vergesel het asook  Oude Post wat die kospakkies vir ons gemaak het B

UITSTAPDAG (Nimya Venter)

In ‘n traan kan daar baie emosies opgebondel wees. Die matrieks van 2020 het dit besef toe hulle op 2 November afskeid moes neem van die skool wat hulle die afgelope vyf jaar gevorm het.

Elkeen het sy/haar eie vooruitsig oor die dag gehad. Party het al weke lank opgesien teen die dag wanneer hulle moet afskeid neem van mense wat soos familie geword het. Ander het al van graad agt af gedink hierdie hele snot-en-trane besigheid is net nonsens en hulle kon nie wag vir hul eerste tree in die lewe van onafhanklikheid in nie. Díe dag sal egter definitief onthou word. Gedurende so ‘n deurmekaar jaar kon nie eens die matrieks se uitstapdag normaal wees nie. Slegs die graad 11’s, matrieks en onderwysers mag die geleentheid bygewoon het. Mnr van Deventer het die saalopening gelei en elke matriek was baie gemotiveerd deur die woorde van Danelle Janse van Rensburg, die gasspreker asook oud-swellie

Die onderwysers het daarna beurte gemaak om oor elke matriek iets te sê. Baie herinneringe was opgebring waaroor almal lekker kon lag. Na die matrieks ook iets oor die onderwysers gesê het, het almal besef: Hoërskool Swellendam is ‘n skool waar lewenslange vriendskappe gevorm en ondersteuningsnetwerke gebou is.

Heel aan die einde het die matriekgroep toe uitgegaan en nuwe boompies op die skoolgronde geplant. Net soos hulle sal hierdie boompies groei, gebuig word en water gegee word todat hulle eendag groot skadu’s gee waaronder ander kan rus. Die matrieks se groei en buig fase is egter nog nie klaar nie, maar hulle is reg om hierdie nuwe wêreld te trotseer en sal altyd hul leuse onthou: Altiora Semper, altyd hoër!

Gottfried Mocke, oudleerder van Hoërskool Swellendam, is pas aangewys as WYNMAKER VAN DIE JAAR! Dit is vir Hoërskool Swellendam ‘n eer om vir Gottfried geluk te wens met hierdie besondere prestasie. Ons weet dit is ‘n prestasie wat gepaard gaan met kennis, kreatiwiteit en harde werk. Ons is trots op hom en trots om hom ‘n oudleerder van die skool te noem.

Hemelbesem en Joma het ons matrieks Vrydag kom besoek. Wat ‘n positiewe ervaring! Baie dankie vir jul woorde van motivering. Julle het LEEUSPORE in ons harte gelaat, wat ons altyd sal bybly.

Die tennisspeler Raven Klaasen, se pa mnr. Japie Klaasen, het vandag, namens hom, 4 rakette, 4 stelle tennisklere en tennisballe aan Swellies kom oorhandig. Hier neem Juffrou Weichelt en mnr. Pelser dit in ontvangs. Baie dankie!!

Bygevoegde skoolreëls (COVID 19).

Die skool is bewus dat almal ‘n vreemde nuwe tyd beleef met vele uitdagings. Die skool erken ook dat die nuwe normaal vir almal ‘n aanpassing is maar ons moet ons beste doen om die COVID veiligheids maatreëls na te kom.

Die nuwe skoolreëls soos goedgekeur en onderskryf deur die beheerliggaam fokus baie duidelik op die DOELBEWUSTE, MOEDSWILLIGE breek van COVID 19-veiligheidsmaatreëls.

Die DOELBEWUSTE oortreding van sosiale distansieëring reëls word nie geduld nie!

Indien ‘n leerder moedswillig en doelbewus die COVID-19- veiligheids maatreëls oortree, word hul ouers onmiddelik gekontak en mag hul nie die dag by die skool voltooi nie. Die leerder ontvang ook 10 negatiewe punte. Indien die leerder homself weer skuldig maak aan so ‘n oortreding sal ‘n beheerliggaam verhoor plaasvind.

Ouers en leerders moet asb. hulself met die hersiende gedragskode vergewis. Die reëls en maatreëls fokus op die doelbewuste negatiewe houding teenoor die veiligheidsmaatreëls. Almal is besig om aan te pas en hul bes te probeer en ons wil ons deel doen om die gemeenskap te beveilig.

Additional school rules ( COVID 19)

The school is aware that everyone is living in a strange new world and it comes with many challenges. It is important that we strive to follow the COVID-19 safety regulations to the best of our abilities.

The new school rules that have been approved by the governing body has a clear focus on the DELIBERATE breaking of COVID-19 safety measures.

The DELIBERATE breaking of the social distancing rules will not be tolerated!

Should a learner deliberately and knowingly break the COVID-19 safety rules, the following will take place. The parents of the learner will be contacted and the learner will not be allowed to complete the rest of the day at school. The learner will also receive 10 negative points. Should the learner be found guilty of a simmialar misdemeanor, a governing body hearing will be arranged.

Parents and learners must please be aware of the ammended code of conduct. These rules and measures focus on deliberate and negative attitude’s towards COVID -19 safety regulations. Everyone is adapting and we are trying our best to keep the community safe.