NUUS

COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal
https://sacoronavirus.co.za/

D6 – CONNECT APP

Vanaf 1 Januarie 2021 het  die skool oorgeskakel vanaf die ‘d6 – School Communicator App’ na die ‘d6 – Connect App’. Die ‘d6 – Connect App’ is die amptelike platform vir ALLE kommunikasie na ouers en bestaan ook uit ‘n finansiële afdeling wat vanaf  Januarie 2021 aan ouers gebied is. Die nuwe app is ‘n uitbreiding van die vorige ‘d6- School Communicator’ wat egter nog meer gebruikersvriendelik is en oor meer funksies beskik. Ons vra asseblief dat alle ouers die ‘d6 School Communicator’ op jul toestelle vervang met die nuwe, ‘d6 – Connect App’. U kan die vrymoedigheid neem en met mev. Olivier skakel indien u enige hulp of navrae rakende die ‘App’ benodig. U kan mev. Olivier kontak op 028 – 514 1361 of finansies@swellendamhs.com.

Die skool heropen op Maandag 3 Mei 2021, om 07:30. Ons volg dag 3 op die rooster.

OUERAAND

Die oueraand (op versoek en afspraak van ouers) word op Dinsdag 18 Mei gehou vanaf 17:00 – 20:00 in die skoolsaal. Daar sal saam met u kind se rapport ‘n briefie wees om in te vul as u ‘n onderwyser wil spreek. Stuur die briefie terug na die registeronderwyser teen 12 Mei op die laatste sodat afsprake geskeduleer kan word.  Dra van masker sal verpligtend wees.

WINTERSKOOL

Ons beoog om  6 – 8 Julie ‘n Winterskool aan te bied vir die gr. 11 en 12 leerders.
Die fokus sal op kernvakke wees.  Meer inligting oor tye, rooster en kostes sal later deurgegee word.

PROVERTO-OLIMPIADE

Ons is trots daarop dat daar vanjaar 25 leerders, van gr. 10 – 12, ingeskryf het vir die Proverto Olimpiade.  Hierdie leerders neem Besigheidstudies en/of Rekeningkunde.  Die eerste rondte vind op 12 Mei plaas. Ons wens die leerders net die beste toe!