GRAADSENIOR -STELSEL

Die Graad- seniorstelsel is ‘n goeie inisiatief wat leerders aanmoedig om deel te neem aan verskeie aktiwiteite deur die jaar. Verskeie voordele gaan gepaard met elke kleurstatus wat verower word.

190910-71_(A4)-2