NASORG

Die skool bied ’n nasorgfasiliteit aan leerders.

Leerders kan op Maandae tot Donderdae by die nasorg aansluit om onder toesig te studeer.

Die nasorgsentrum is toegerus met rekenaarfasiliteite vir huiswerkdoeleindes en navorsingdoeleindes. Ons kan ongelukkig skegs 17 leerders akkomodeer!

Mnr. Gert Streicher is die nasorg skakelonderwyser en toesighouer. Ons is bevoorreg om Suiderland Plase te hê wat die nasorg by die skool befond

_____________________________________________________________________

190910-18_(LowRes)