NASORG

Die skool bied ’n nasorgfasiliteit aan leerders.

Leerders kan op Maandae tot Donderdae by die nasorg aansluit om onder toesig te studeer.

Die nasorgsentrum is toegerus met rekenaarfasiliteite vir huiswerkdoeleindes en navorsingdoeleindes. Ons kan 17 leerders  akommodeer.

Mev Anke van der Merwe is toesighouer by nasorg.

190910-18_(LowRes)