VAKKEUSES

Leerders wat vanaf 2022 RTT as ‘n vak wil neem, moet TUIS toegang tot ‘n rekenaar hê!
Rekenaar moet die volgende sagteware hê: WIndows 8 of 10 en Microsoft Office 2016 of 2019.

GRAAD 8 EN 9
Ooreenkomstig die nuwe kurrikulum verklaring word die volgende vakke aangebied:
1.  Afrikaans Huistaal
2.  Engels Huistaal OF Engels Addisionele Taal
3. Wiskunde
4.  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
5.  Sosiale Wetenskappe
6.  Natuurwetenskappe
7.  Skeppende Kuns OF Musiek
8.  Tegnologie
9.  Lewensoriëntering

VAKKEUSE GRAAD 10-12
FUNDAMENTELE
1.  Afrikaans Huistaal
2.  Engels Huistaal OF Engels 1ste Addisionele Taal
3.  Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
4.  Lewensoriëntering
KEUSEVAKKE
5. Fisiese Wetenskappe OF Rekenaartoepassingstegnologie OF Lewenswetenskappe
6.  Lewenswetenskappe OF Besigheidstudie OF Ingenieurs Grafika & Ontwerp
7.  Rekeningkunde OF Verbruikerstudie OF Geografie OF Musiek OF RTT

VAKVERANDERINGS IN GRADE 10 TOT 12

Management of Subject Changes pertaining to Grades 10, 11 and12
Leerders en ouers moet asb. let op die volgende inligting rakende vakveranderings vir gr.10 – 12. ‘n Leerder kan bv. voortaan nie in Gr.12 enige vakveranderinge maak nie. Duidelike reëls word neergelê vir vakveranderinge vir gr.10 en 11. Hierdie inligting is baie belangrik. Indien enige onduidelikheid, skakel asb. met die skool.

190910-177_(LowRes)

• Leerder kry by kantoor vakveranderingsvorm.
• Bespreek saak met ouers:
– Ouers onderteken vorm
– Voltooi motiverings gedeelte
– Dui aan vak wat verander en nuwe vak (Indien meer as 1 vak moet ‘n vorm vir elke vak voltooi word – dept. van onderwys laat slegs 2 vakveranderings toe per leerder.)
– Leerder gaan na betrokke onderwysers en hulle onderteken vorm.
– Leerder handig vorm in by kantoor vir die skoolhoof se aandag.
– Leerder moet wag totdat skoolhoof die saak goedgekeur het of afgekeur het voordat hy/sy na nuwe vak gaan. Skoolhoof sal met ouers en leerder in gesprek tree indien nodig.  NB! Wanneer leerder vak verander moet hy/sy die agterstallige take en toetse inhaal en mag hy/sy nie eindeksamen skryf as daardie werk nie ingehaal is nie. ‘n Leerder moet dus ‘n volledige skoolgebasseerde asseseringspunt (SBA) vir daardie vak en graad doen.