D6 CONNECT

Vanaf 1 Januarie 2021 het  die skool oorgeskakel vanaf die ‘d6 – School Communicator App’ na die ‘d6 – ConnectApp’. Die ‘d6 – Connect App’ is die amptelike platform vir ALLE kommunikasie na ouers en bestaan ook uit ‘n finansiële afdeling wat vanaf  Januarie 2021 aan ouers gebied is. Die nuwe app is ‘n uitbreiding van die vorige ‘d6- School Communicator’ wat egter nog meer gebruikersvriendelik is en oor meer funksies beskik. Ons vra asseblief dat alle ouers die ‘d6 School Communicator’ op jul toestelle vervang met die nuwe, ‘d6 – Connect App’. U kan die vrymoedigheid neem en met mev. Olivier skakel indien u enige hulp of navrae rakende die ‘App’ benodig. U kan mev. Olivier kontak op 028 – 514 1361 of finansies@swellendamhs.com.