SKOOLGESKIEDENIS

Die eerste hoër onderwys in Swellendam het in 1862  plaasgevind, toe daar ‘n meisieskool gestig is  waar die vakke Grieks, Latyn, Matesis, Aardrykskunde,   Engels, Skrif en Natuurkunde aangebied is. Die skool  het egter in 1868 gesluit weens finansiële probleme. In  1870 is daar ‘n Engelse seunsskool gestig waar  Olyfkranskollege vandag staan. Die skool het vinnig  gegroei en is selfs bo skole van Kaapstad en  Stellenbosch gekies. Later is daar weer ‘n meisieskool,  die Girls’ School, gestig. In 1903 het die twee skole verenig.

 In 1904 is ‘n skoolgebou vir die verenigde skool opgerig,  waar Graad 1 tot matriek onderrig is. In 1915 het die  hoërskoolafdeling amptelik sy status as hoërskool gekry. Die hoeksteen van die huidige hoërskool is in 1923 gelê, en in 1928 was die gebou voltooi en die hoër- en laerskool geskei. Sedertien is baie veranderings aan die gebou aangebring, maar die fondament bly dieselfde.

 Die skoolwapen is amptelik in 1963 geregistreer.  Die eerste skoollied is in 1934 geskryf. Dit was  egter nie baie singbaar nie en het ou Afrikaans  soos ‘Op Swellendam met blommeprag kom  ons diep lering haal’ bevat. In 1981 is die  huidige skoollied geskryf deur Mnr. JF Spies  van Stellenbosch en dit is getoonset deur Mnr.  P van der Westhuizen.

 Die kinders is vandag beslis nie luier of stouter  as die kinders van vorige geslagte nie. Reeds in  1912 het ‘n skoolinspekteur in sy verslag geskryf  dat, alhoewel die aantal boeke in die biblioteek  vermeerder het, die aantal kinders wat regtig lees  verminder het. Met wiskunde het kinders ook nog altyd gesukkel, en een verslag lui: “In Geometry the attainmens is very uneven, the marks ranging from 3 tot 90 percent.” En wat stout aanbetref…een oud-leerling vertel hoe hulle Eno’s in die personeel se suikerpot gegooi het en geskater het toe die koppies begin skuim! By die inwyding van die swembad in 1951 is daar nog gegis oor wie die eer sou hê om die eerste gebruiker van die swembad te wees, toe een seun die ander een sommer klere-en-al ‘inhelp’.    Die skool bied vandag nog uitstekende akademiese, sport en kultuurgeleenthede. Elke leerder kan met reg trots daarop wees!

m_5

Skoolgebou in 1980
Skoolgebou in 1980