SKOOLLIED

Die skoollied is gedig deur JF Spies en getoonset deur H Pieter van der Westhuizen.

 Op die trekpad van die veeboer
het ons dorp en skool ontstaan.
Hierdie skool wys deur die jare
vir die jeug die rigting aan.
Klim met waagmoed na die kranse,
hou die einddoel in gesig.

 Maak gebruik van al jul kanse.
Soek slegs is Sy Lig jul lig.
Swellendam ons alma mater
luister hoe jou kinders juig.
Hoor die weerklank van ons leuse
as ons van ons skool getuig:
Altiora semper! dreun dit
hoër teen die bergpad uit.
Hoër, hoër, altyd hoër
roep die eggo’s ver en luid