SKOOLLIED

Die skoollied is gedig deur JF Spies en getoonset deur H Pieter van der Westhuizen.

 Op die trekpad van die veeboer
het ons dorp en skool ontstaan.
Hierdie skool wys deur die jare
vir die jeug die rigting aan.
Klim met waagmoed na die kranse,
hou die einddoel in gesig.

 Maak gebruik van al jul kanse.
Soek slegs is Sy Lig jul lig.
Swellendam ons alma mater
luister hoe jou kinders juig.
Hoor die weerklank van ons leuse
as ons van ons skool getuig:
Altiora semper! dreun dit
hoër teen die bergpad uit.
Hoër, hoër, altyd hoër
roep die eggo’s ver en luid

 

Geskiedenis van Die Skoollied (Hoërskool Swellendam Reunie-gedenkblad 1986)
Die eerste skoollied van die Hoërskool Swellendam is sover bekend, gedurende 1934 in gebruik geneem. Die musiek en woorde van die lied is derr ML de Villiers,die bekende komponis van Die Stem verskaf.
Hierdie Skoollied is ook later van tyd gebruik deur die Laerskool, maar het mettertyd in onbruik geraak, Vanaf 1980 is probeer om ‘n nuwe Skoollied vir die skool te kry. Verkeie persone is genader om geskikte woorde en toonsetting. Die keuse het uiteindelik op Jan Spies vir die woorde en Pieter van der Westhuizen as toonsetter geval. Sedert Januarie 1982 het die Hoërskool Swellendam dan ook ‘n nuwe skoollied.