SWEMBAD

SWEMBAD PROJEK:
Op Vrydagaand, 17 Februarie 2017, is die nuwe swembad by Hoërskool Swellendam amptelik geopen.  Tydens die geleentheid het mnr. Pelser, skoolhoof van Hoërskool Swellendam, die gaste bietjie van die geskiedenis van die swembad vertel.
Op 5 Februarie 1951 is die eerste vergadering gehou om te besluit oor die bou van ‘n swembad vir die hoërskool. Onder leiding van mnre. Powell en Oeloffsen is ‘n ondersoek kommittee in die lewe geroep en is daar met ‘n swembadfonds begin. In Mei daardie jaar staan die fonds op 623 pond. Die leerders het deel gehad in die bou van die swembad deur met die uitgrawings te help. Mnr. Eric Koch het vertel dat hy nog goed onthou hoe “pikslaan” en swembad grawe hulle straf was as hulle oortree het.
In Augustus 1951, besef die komitee dat die fondse egter uitgeput is en die skool nader die Departement om hulp. Die Departement gee nie verdere goedkeuring vir die bou van die swembad nie en die skool, wat ontevrede was om so ‘n groot projek net te los, besluit om self verder voor te gaan met die bouwerk. Teen einde 1951 is die swembad klaar gebou.
By die seremonie van die nuwe swembad, in 1951, kon Hoërskool Swellendam met trots hul eerste swemmer aanwys – Frikkie Uys – wat deur Kerneels Matthee in die water gestamp was.
In 1952 duik  daar klagtes op van die leiwater vir die swembad wat te vuil is en die Departement verskaf fondse vir die bou van kleedkamers vir die leerders. In 1960 word die skool deur die Departement in kennis gestel dat hulle die swembad gaan sluit indien daar nie ‘n ordentlike filtreerstelsel ingesit word nie. ‘n Kwotasie word by Stewarts & Lloyd verkry en beloop 1720 pond. Die Departement skenk R3200 aan die skool en die skool moes die balans van R800 self bydrae.
Uiteindelik, in 1983, word die swembad deur die Departement oorgedoen, maar in 1992 word die swembad nietemin gesluit as gevolg van krake en te veel onderhoud. In 2006 word daar ‘n nuwe swembadkomitee aangewys om ondersoek in te stel vir die herstel van die swembad. ‘n Swembadklub word gestig en mev. Niki Louw, tesame met die swembadkomitee, besluit om op hul eie ‘n fondsinsameling te hou om geld te in vir hierdie projek. Hierdie mense was die groot rolspelers wat die projek lewe gegee het.
Die skool ontvang ‘n verdere R180 000  vanaf die Lotto, maar hierdie  fondse moes vir apparaat gebruik word en kon nie vir bou onkostes aangewend word nie.  Aansoek vir ‘n herallokasie is gedoen en hierdie aansoek is eers in 2014 goedgekeur. In 2014 neem Hoërskool- en Laerskool Swellendam deel aan ‘n graanprojek wat R130 000 insamel. In 2015 ontvang die skool ‘n verdere R113 000 uit die graanprojek en die fondse word aangewend vir die herstel van die swembad. Na deeglike ondersoek en navorsing oor die herstel en bedryf van swembaddens, besluit die SBL van 2015 om voort te gaan. Verdere kostes was verminder as gevolg van sommige instansies in Swellendam wat besluit het om gratis te help met die voltooiing van hierdie projek.
Die swembad is in Oktober 2016 voltooi en die eerste swemmers  begin reeds die swembad gebruik.  Swemafrigting het gedurende die laaste skoolkwartaal van 2016 begin. In Januarie 2017 vind Hoërskool Swellendam se eerste swemgala plaas en leerders neem ook verder deel aan ‘n swemgala te Robertson.
Daar is tans ongeveer 73 families en 22 enkellede wat aan die swemklub behoort. Met die fondse wat verkry word uit klub lidmaatskapfooie word die instandhouding en onderhoud van die fasiliteit betaal. Daar word beplan om met toekomstige fondse die kleedkamers, toegangsbeheer, stoor- en kantoorfasiliteite te verbeter.
Mnr. Pelser het al die rolspelers wat deel gehad met die voltooiing van  die projek en die pragtige swembad van harte bedank en gesê dat die swembad ‘n groot aanwins vir nie net die skool is nie, maar ook vir die dorp. Persone wat belangstel om by die swemklub aan te sluit kan Mev. Anel Olivier kontak by 028 5141361 vir meer inligting.

2
3
4
6
7
8
11
15
17