KULTUUR

Kliek hier vir video oor kultuur in ons skool: https://www.youtube.com/watch?v=HPlTQslzd8E

Die VCSV (Verenigde Christelike Studente Vereniging) lewer ‘n groot bydrae tot die geestelike ontwikkeling van ons leerders.  Hulle hou tweeweekliks ‘n koffiekroeg in die skoolsaal.  Daar is jaarliks takkampe vir die junior en senior leerders en die lede is gereeld by uitreike betrokke.  Die VCSV-tak reël jaarliks ‘n plaaslike jeugfees en ons leerders woon ook jeugfeeste op ander dorpe by.

Die skoolkoor en sanggroep tree by verskeie geleenthede deur die jaar op.  Hulle neem deel aan die streeksangfees asook die RATEM Eisteddfod in Riversdal waar hulle gereeld uitstekende uitslae behaal.  Die musiekleerlinge neem ook elke jaar deel aan die Stellenbosch Eisteddfod en die Unisa musiekeksamens en bring gereeld medaljes en ander toekennings terug.

Ons beskik oor ‘n inligtingsblad wat weekliks op Vrydae gratis uitgereik word.  Elke week verskyn daar in ons plaaslike koerant ‘n vol bladsy oor skoolsake wat ten volle onder beheer van die leerders is en dus aan hulle joernalistieke ervaring bied.

Die Hoërskool bied ook  ‘n Mini-Kunstefees aan wat ons leerders kans gee om hulle sang, dans en toneeltalent te ontwikkel en ten toon te stel aan lede van die Swellendam gemeenskap. Sowat twee derdes van ons leerders is hierby betrokke.  Die leerders kry ook die geleentheid om opvoerings in die Kunstekaap en Baxter teaters by te woon.

Leerders neem ook aan Nasionale Redenaars- en Debatskompetisies deel en Hoërskool Swellendam is dikwels streekwenners.  Hierdeur bekom leerders vaardighede wat hulle goed te staan kom in latere beroepe.