MATRIEK 2019

Puik Verbruikerstudie Prestasie!!
Ons is baie trots op Amy Hugo en Emily Gugel wat in die Nasionale Senior sertifikaat eksamen ‘n tweede en derde plek behaal het in die Wes Kaap!

Yvette Boshoff is the top performer in English First Additional Language in the Western Cape! What an amazing achievement! Congratulations