MUSIEK

Op 15 Junie het al die musiekleerders van die skool ‘n geslaagde etensuurkonsert aangebied. Die konsert het bestaan uit sanggroep-optrede, solowerke vir blokfluit & klavier asook ensemblewerke. Dit is afgesluit met ‘n verwerking van Bizet se Prelude tot sy opera Carmen wat vir klaviertrio verwerk is. Die gehoor het die konsert baie geniet & die leerders het waardevolle ondervinding opgedoen van hoe om suksesvol op die verhoog te kan optree sonder dat die senuwees die oorhand kry!

Na  ‘n jaar van geen  Eisteddfodds, Musiekeksamens of Koorkompetisies gaan ons hierdie jaar (2021) volstoom voort met die musiekaktiwiteite.
Op 15 Junie word ‘n soort van Etensuurkonsert deur Musiekleerders aangebied met koorsang, ensemblewerk & klavier & blokfluit solo’s. Dit is ‘n projek vir ‘n verpligte Gr.12-PAT taak & word gereël deur Kira Groenewald, ‘n gr.12 musiekleerder. Daar word ook toegang by die deure gevra word.

Die musiekleerders gaan ook vanjaar weer in Augustus aan Worcester se Eisteddfodd deelneem. Dit gaan besonder opwindend wees, want die beoordelaars gaan Swellendam toe kom om die leerders hier te beoordeel. Dit sal ook oop wees vir die publiek!

Gedurende September – Oktober gaan die vlg .musiekleerders die Unisa musiekeksamen in klavier, blokfluit &orrel aflê nl:

Inge Swart – gr8 –blokfluit
Kaywin  Baartman -gr.5 -orrel
Madi  Louw – gr.5 -blokfuit
Jana Swart  – gr.4 – klavier
Janicka  Schutte  -gr4-  klavier


Teorie –eksamens vind eers gedurende Oktober plaas.

Die vak musiek het ook einde verlede jaar (2020)baie goed presteer in die gr.12 eindeksamen deur op die lys van toppresterende skole te verskyn!