PERSONEEL – 2020

Mnr N Pelser – Skoolhoof
Mnr J Vos- Departementshoof
Me C van der Merwe – Departementshoof
Mnr E Cornelissen
Mev A Jooste
Me D Jordaan
Me E Marais
Me R Mouton
Me C Steenekamp
Me C Theron
Me E Berendt
Me L Brown
Me M Groenewald
Me C Le Roux
Mnr J van Deventer
Me M van Zyl
Me S Weichelt