DIE LEEUTJIE

Die Leeutjie is n belangrike faktor in ons skool. Dit verteenwoordig ons skool se beeld en dit is ons manier om ons skool se leerders se talente vir die wêreld te wys. Ons het nuwe idees na die tafel toe gebring om vir julle Die Leeutjie digitaal uit te beeld! Ons het hard aan hierdie uitgawe gewerk en ons hoop jy geniet dit!

Kultuuruitgawe2020 https://60187088-40e4-40b8-a552-cf6948e1c61e.filesusr.com/ugd/1198e3_86ea092ac4a944e9a47dadf450e4e0cd.pdf