BEHEERLIGGAAM

Nominasies vir ons SBL-verkiesing het op 29 Maart 2021 gesluit. Nadat ons verkiesingsbeampte, mnr. Jaco Swart, die nominasies geverifieer het, was daar slegs 7 nominasies. Vir ‘n geldige verkiesing moet daar ten minste 7 ouerlede genomineer wees. Indien daar slegs 7 ouer nominasies is, dan is die ouers outomaties verkies tot die SBL van die skool.Ek wil baie dankie sê aan elkeen van die lede wat bereid is om op die skool se SBL te dien. Ek wil ook vir elkeen van die lede baie sterkte en voorspoed toewens met die groot taak. Ons hoop hul geniet dit om by die skool betrokke te wees.Die SBL-lede het hul eerste vergadering gehou en die volgende ampte en portefeuljes is verkies:

VOORSITTER – mnr. Henk Botes;
TESOURIER – mnr. Stiaan Dreyer;
ONDER-VOORSITTER – mnr. Jacco de Vormer;
SEKRETARESSE – mev. Taryn Colyn
FINANSIES – mnr. Stiaan Dreyer;
AKADEMIE – mnr. Nicholas Pelser
INSTANDHOUDING – mnr. Andre Kruger;
SWEMBAD – mnr. Nicholas Pelser
KULTUUR – mev. Stella van Loggerenberg;
DISSIPLINE – mnr. Stiaan Dreyer
KOSHUIS – mev. Hester Jordaan;
SPORT – mnr. Johan Swart
BEMARKING – mev. Stella van Loggerenberg
OUERKOMITEE – Mev. Hannelie Lourens / Mnr. Johan Vos
PROJEKTE – Mnr. Johan Swart
AANSTELLINGSKOMITEE
Mnr. Henk Botes, mnr. Jacco de Vormer, mnr. Stiaan Dreyer, mev. Taryn Colyn, mnr. Johan Vos, mnr. Nicholas Pelser

HENK BOTES
STIAAN DRYER
JACCO DE VORMER
TARYN COLYN
JOHAN VOS
NICHOLAS PELSER
ANEL OLIVIER
JOHAN SWART
STELLA VAN LOGGERENBERG
HESTER JORDAAN
ANDRE KRUGER

.