SKOOLKOSHUIS

Excelsior Koshuis verskaf huisvesting aan seuns en dogters van graad 1 – 12 en staan algemeen bekend as een van die beste skoolkoshuise in die Wes-Kaap.  Daar is tans 60 leerders in die koshuis onder die sorg van mnr. R Janse van Rensburg, die superintendent. Die koshuis verskaf akkommodasie slegs gedurende die week.

Die losiesgeld vir 2020 is R17 800 per kind vir die jaar.  Koshuisgelde word gewoonlik elke jaar inflasionêr verhoog.

Losiesgeld is vooruitbetaalbaar en kan jaarliks, kwartaalliks of maandeliks betaal word. 

‘n Aansoekvorm vir huisvesting in die koshuis is by die skool beskikbaar. Die voltooide vorm moet by die skool ingehandig word.  Ouers is egter enige tyd welkom om die superintendent te skakel indien u meer inligting wil hê of die koshuis wil besigtig.  Die kontaknommer vir Excelsior Koshuis is (028) 514 2305.

Mnr Reinier Janse van Rensburg Superintendent

Mnr Reinier Janse van Rensburg Superintendent

Die vriendelike koshuis personeel van Huis Excelsior

Me Stella Weichelt – diensdoener
Me Elzette Berndt – diensdoener
Me Madré van Zyl – diensdoener
Mnr Thian Botha – diensdoener