HUIS EXCELSIOR

Excelsior Koshuis verskaf huisvesting aan seuns en dogters van graad 1 – 12 en staan algemeen bekend as een van die beste skoolkoshuise in die Wes-Kaap.  Daar is 40 leerders in die koshuis onder die sorg van mnr. R Janse van Rensburg, die superintendent. Die koshuis verskaf akkommodasie slegs gedurende die week.

Losiesgeld is vooruitbetaalbaar en kan jaarliks, kwartaalliks of maandeliks betaal word.

‘n Aansoekvorm vir huisvesting in die koshuis is by die skool beskikbaar. Die voltooide vorm moet by die skool ingehandig word.  Ouers is egter enige tyd welkom om die superintendent te skakel indien u meer inligting wil hê of die koshuis wil besigtig.  Die kontaknommer vir Excelsior Koshuis is (028) 514 2305.

KOSHUIS OPEDAG: https://www.youtube.com/watch?v=iiECE_njbsU

Mnr Reinier Janse van Rensburg Superintendent
Mnr Reinier Janse van Rensburg Superintendent
Me Stella Weichelt – diensdoener
Mnr Thian Botha – diensdoener

KOSHUISPREFEKTE: Shirley Meshoa, Frans-Pieter Coetzer, Rianette Swart Gabriel Francke, Amber Witbooi,Paul Jordaan
Hoofdogter: Rianette Swart
Hoofseun: Gabriel Francke