SKOOLWAPEN

Geskiedenis van die skoolwapen ( Hoërskool Swellendam Reunie-gedenkblad 1986)
Dr C.F. Beyers, die Staatsheraldikus en oud-leerling van Swellendam, het die nuwe wapen ontwerp mer die linker boonste kwartier die blou Franse lelie uit die wapen van Goewerneur Swellengrebel op geel agtergrond; op diee regter kwartier die wit kruithoring uit die wapen van mev Ten Damme oop blou. Die slingerende blou stroom water op wit (silwer) stel voor die Koringlandsrivier. Die onderste driehoek met sy drie bome dui op die houtbosse wat die Swellendamse houtnywerheid aantoon, Die goudkleur van die bome op rooi, dui op die kleur en ryp koringlande.