VALENTYNSBAL

Jaarliks word daar ‘n Junior en ‘n Senior Valentynsbal gehou. In 2021 kon die weens die Covid nie gehou word nie.