VOORTREKKERS

TWEEDE KWARTAAL: Die kwartaal het op ‘n opwindende noot weggespring met ‘n Vrydagaand Nagavontuur op die Bessieplaas van die De Jager familie. Daar is na skatte gesoek met vuurstokkies (“glow in the dark sticks”), kampvuur gemaak en stokbrood gebraai. Die graad 11 en 12’s het hierdie kwartaal gespesialiseer in Voëlkyk. Mnr. Jonathan Carter, ‘n gesoute voëlkyker, het die groep na plaasdamme in die omgewing geneem waar meer as 24 verskillende voëls in bietjie meer as ‘n uur geïdentifiseer is. Die meeste voëls is egter by die rioolwerke gesien (wie kan dit nou glo?). Die voëlkykery is voortgesit met ‘n uitstappie na Elstelmboerdery naby Suurbraak. Op die wal van ‘n massiewe groot gronddam is daar piekniek gehou, voëls gekyk en die berg bewonder. Een van die vereistes van die Graad 11-jaar is dat die Voortrekkers ‘n diens in die gemeenskap moet lewer. Daar is toe op 8 Junie ‘n besoek gebring aan die Silwerkruinbejaardeklub van Buffeljagsrivier. Die klub bestaan uit meer as 20 bejaardes wat maandeliks vergader. Die Graad 11 en 12’s het vir die groep laat speletjies speel. Onder groot gelag is ‘n tennisbal oor koppe en onderdeur bene aangegee. Die bejaardes het ook vir die eerste keer kaart en rummycup gespeel. Op hulle beurt het hulle vir ons gesing en ‘n tannie van oor die tagtig het gedigte uit haar skooljare voorgedra. Absoluut merkwaardig! Alhoewel ons gedink het ons bewys ‘n guns aan die bejaardes om hul dag op te vrolik, het die Voortrekkers egter die meeste baat daarby gevind. Ongelooflik om te sien hoe dankbaar hulle is vir die tyd wat ons aan hul afgestaan het en die eetgoed wat ons gebring het. Die bejaardes se positiewe ingesteldheid, goeie geheue en blymoedigheid was vir die Voortrekkers werklik inspirerend. Die les wat ons almal daaruit geleer het, is dat om te gee, van baie groter waarde is, as om te ontvang! Daar is ook gedurende hierdie kwartaal aandag geskenk aan interpersoonlike verhoudinge op skoolvlak en groepsdruk. Om hierdie gesprek te inisieer het die Voortrekkers na die fliek gekyk: A walk to remember. Een van die hoogtepunte van die kwartaal was ‘n praatjie wat mev. Vera van Leeuwen, arbeidskonsultant, gelewer het oor hoe jy jou moet voorberei vir jou eerste werksonderhoud. Dit was ontsettend insiggewend en interessant. Ek glo die Graad 11 en 12’s sal in die toekoms met groot selfvertroue hierdie onbekende veld betree. Die Jakkalsspan wat bestaan uit Gr. 8 en 9 Voortrekkers, het die Clock Peaks koffiewinkel besoek. Daar is meer geleer van die kuns van koffie rooster en hoe mens koffie proe. Verder is ‘n studie gemaak van elke spanlid se familiestamboom en waar hul vanne vandaan kom. Daar is ook gefokus op die 10 kodes van die Voortrekkers en hoe elke indiwidu dit elke dag kan uitleef. Die span het Jeugdag op ‘n spesiale wyse gevier met ‘n staptog in Appelsbosch en warm sjokolade in die bos om mee af te sluit. Ons is baie dankbaar dat ons in staat was om soveel verskillende aktiwiteite hierdie kwartaal te kon doen. Dit is egter met baie groot teleurstelling dat ons moet aankondig dat die Winter Water Werk Kamp wat elke jaar by die Theewaterskloofdam gedurende die Julievakansie gehou word, weens Covid 19 afgestel moes word. Dit is een van die hoogtepunte op die Voortrekkerkalender, maar ons vertrou dat dit volgende jaar weer sal plaasvind.

EERSTE KWARTAAL: Dit was met groot opgewondenheid dat die Voortrekkers hul bedrywighede saam met die opening van die skole in Februarie hervat het. Natuurlik met streng Covid-19 Protokol in plek. Weens die Covid beperkinge het geen Kommandokamp die eerste kwartaal plaasgevind nie. Alle spanne het egter gepoog om soveel moontlik buitelugaktiwiteite te doen.
Daarom het die gr. 8 – 12 voortrekkers op ‘n hoë noot weggespring en ‘n spankamp te Bonnievale langs die Breërivier gehou. Ons tydsberekening was perfek vir die kamp, want die kamp was gehou die naweek voor die krokodille van die teelplaas ontsnap het. Daarom kon ons nog aan Tarzan-toue swaai en in die rivier spring, met binnebande dryf, swem en “slippery slide”, sonder om bevrees te wees vir hierdie rivierongediertes, Wie weet, dis dalk nooit weer vir ons beskore om in die Breërivier te swem nie!
Ons volgende avontuur was om met binnebande in Tradouwspas af te dryf. Die asemrowende natuurskoon met loodregte kranse, diep donker poele wat lank en uitgestrek voor jou lê, totale afsondering met geen toegang vanuit die buite wereld nie, behalwe slegs enkele plekke, het dit ‘n belewenis gemaak. Dit is egter nie kinderspeletjies nie, want ons het 12km geklim en geroei en het eers die aand om 18h30 by ons eindbestemming aangekom.
Die gr. 8 en 9 groep wat net uit meisies bestaan se spangees was so aansteeklik dat 2 gr. 9 manne nou toegetree het tot hulle geledere. Ons is baie opgewonde oor hierdie brawe kêrels. Die nuwe spanlede is verwelkom met ‘n speletjie middag. Die groep het ook in diepte na die Anglo-Boereoorlog gekyk. Dit is gedoen teen die agtergrond van die nuwe boek wat vir tieners geskryf is nl. “500 Myl” deur Phillip C. Henn, Dit is die aangrypende verhaal oor die lewe van ‘n groepie dapper kinders ten tye van die oorlog. Die boek het nogal emosie en bewondering by die spanlede uitgelok.
Die gr. 11 en 12 groep het die invloed van rock-musiek op tieners bekyk deur ‘n interessante video te kyk. Hulle is ook besig om in gesoute voëlkykers te ontwikkel. Mnr. Jonathan Carter het hulle op ‘n voëlkyk uitstappie geneem waar ons meer as 22 verskillende voëls in ‘n uur en ‘n kwart geïdentifiseer  het. In die aanloop tot Paasnaweek, het hulle ook hul eie geestelike ingesteldheid ondersoek en ’n baie interessante en leersame belewenis saam met ds. Nico van der Walt oor verskillende tipes spiritualiteite gehad. Dit het almal net in die regte gees van Goeie Vrydag gebring.
Daar word met groot verwagting na die 2e kwartaal uitgesien. Die Voortrekkers hervat hul aktiwieite op Vrydag, 14 Mei met ‘n nagmars om almal se nagbewustheid weer op te skerp.