Meer oor Hoërskool Swellendam

Skoolkwartale 2024

Kwartaal 1: 17 Januarie - 20 Maart.
Kwartaal 2: 3 April - 14 Junie.
Kwartaal 3: 9 Julie - 20 September.
Kwartaal 4: 1 Oktober - 11 Desember.

SKOOLBESTUUR

BEHEERLIGGAAM • PERSONEEL • LEERDERS

BEHEERLIGGAAM

Die Beheerliggaam word saamgestel uit verkose ouers, die Hoof en verteenwoordigers van die personeel, leerders en nie-akademiese personeel soos voorgeskryf deur die Onderwyswet. Die inisiatief van die ouers en hulle wye betrokkenheid by die skool maak van die totale skoolgemeenskap ‘n gelukkige, konsensieuse gemeenskap wat saamwerk tot voordeel van die leerders in die skool. Ouers se inspraak verseker dat die skool optimaal funksioneer en dat hulle kinders die beste waarde vir hul geld ontvang.

PERSONEEL

Die personeel is verantwoordelik vir die dagbestuur van die skool. Die personeel bestaan uit onderwysers, administratiewe personeel asook terrein personeel.

LEERDERS

Hoërskool Swellendam se fokus is op die leerders. Daar is 2 - 3 klasse per graad. Hoërskool Swellendam is 'n tuiste vir leerders uit verskillende kulture en agtergronde en 'n verskeidenheid van talente.

Ontmoet die personeel

Onderwysers

 • Skoolhoof

  Mnr. N Pelser
 • Departementshoof

  Mnr. J Vos
  Me. C Van der Merve
 • Wiskunde

  Me. R Mouton
  Me. C Van der Merve
  Me. A Jooste
  Me L Wessels
 • Wiskunde Geletterdheid

  Me. R Mouton
  Me L Wessels
  Mnr. E Cornelissen
  Me. A Jooste
  Me. Shandre Botha
 • Afrikaans Huistaal

  Me. R J Van Rensburg
  Me.I Truter
  Me R Mouton
 • English Home Language

  Me. E Berndt
  Me. C Steenekamp
 • English First Additional Language

  Me. E Berndt
  Me.Petro Marallich
  Me. C Steenekamp
 • Rekeningkunde

  Me. van Tonder
 • Besigheidstudies

  Me. Shandre Botha

 • Geografie

  Mnr. J Vos
  Me. J Calitz
 • Verbruikerstudies

  Me. C Le Roux
 • Fisiese Wetenskappe

  Mnr. E Cornelissen
  Me. C Van der Merwe
  L Wessels
 • Lewenswetenskappe

  Me. D Jordaan
  Me. C Le Roux
  Me J Calitz
 • Lewensoriëntering (LO)

  Me. Petro Marallich
  Me. S Van Loggerenberg
  Me J Calitz
 • Ingenieurs Grafika en -  Ontwerp

  Mnr. R J van Rensburg
  Mnr. N Pelser
 • Landbouwetenskap

  Me L Wessels
 • Musiek

  Me. Esbé Strydom
 • RTT

  Me. M Groenewald
  Mnr Cornelissen
 • Skeppende Kunste

  Me. C Le Roux
  Me. S Van Loggerenberg
 • Tegnologie

  Mnr. R J Van Rensburg
 • Geskiedenis

  Me. Esbé Strydom
  Me S van Loggerenberg

Statistieke

± 377

Studente

21

Onderwysers

20

Klaskamers

SKOOLFONDS: 2024

Kennisgewing

Die skoolfonds vir 2024 is vasgestel op R20 900.00 per jaar vir Graad 8 tot 11 en R21 500.00 vir Graad 12 leerders en losiesgelde vir Huis Excelsior op R24 750.00
LEERDERAANSOEKE 2025

SWELLIE TRUST-FONDS

Vir die opgradering van die sportgronde

Maandelikse debietorder

Die plan is dat individue elke maand R100 of meer bydra tot die Swellie Trust-Fonds d.m.v 'n debietorder.

Saam kan ons die skool beter maak

Met almal se samewerking en bydraes sal die leerders beter sportgeriewe kan geniet en sal ons kan trots wees op ons skool se sportgeriewe.

SKOOLDRAG

Someruniform

• Vlootblou skoolrok
• Wit hemp
• Moulose oortrektrui
• Skoolbaadjie / skooltrui
• Skooldas
• Swart gespe skoene
• Slegs wit enkelsokkies mag gedra word (Nie sportsokkies)
• Grys skoolbroek (kort - of langbroek)
• Wit hemp
• Moulose oortrektrui
• Skoolbaadjie / skooltrui
• Skooldas
• Swart toeryg skoene
• Kort grys sokkies by langbroek / Lang grys sokkies by kortbroek

Winteruniform

• Vlootblou skoolrok of grys skoolbroek
• Wit kraaghemp
• Skooltrui
• Skoolbaadjie / skooltrui
• Skooldas
• Swart gespe skoene
• Swart kouse by skoolrok en grys sokkies by grys skoolbroek
• Grys skoolbroek (kort - of langbroek)
• Wit kraaghemp
• Skooltrui
• Skoolbaadjie / skooltrui
• Skooldas
• Swart toeryg skoene
• Kort grys sokkies by langbroek / Lang grys sokkies by kortbroek

* NB: langbroeke met belt / gordel (bruin of swart) met geen opsigtelike gespes

SPORTWINKEL

Swellies-Sportwinkel

• Rooi sport gholfhemp.
• Nuwe blou PT-broek vir seuns
• Skort vir dogters.
• Skoolsweetpakbroek.
• Sporttekkies – oorwegend wit en wit sokkies. (Leerders mag nie kaalvoet, plakkies of “Tomy” tekkies gebruik nie.)
• Skoolsokkies is ook by die sportwinkel te koop.

Aanlyn winkel

SKOOLTASSE

SKOOLTASSE

Die skool se skooltasse  is gestandaardiseer. Die skooltasse is by die skool se winkel beskikbaar teen R350 – R850 per tas. Ouers moet voortaan die skool se gestandaardiseerde tasse aankoop.
Ouers moet asseblief sorg dat u kind se sportklere korrek gekoop en gedra word.
SPORTKLERE
Algemeen : Rugbyspelers daag op vir wedstryde in formele skooldrag. Hulle moet na die wedstryd skooldrag of ‘n volledige sweetpak dra.
Netbal- en hokkiespelers mag by wedstryde opdaag met sportdrag en hul bly na wedstryde in hul betrokke sportdrag.

LEWENSORIËNTERING KLEREDRAG
Seuns gebruik die skool se rooi gholfhempie en kortbroekie. Dogters gebruik die oorvouromp (skort) en rooi gholfhempie. Leerders mag ook hul sweetpakbroek of volle sweetpak aantrek, indien hul LO–prakties het. Geen skooltruie of “sneakers” word toegelaat saam met LO-drag nie.


KLEREDRAG: VERSTELLING/ REGMAAK
Dit het onder ons aandag gekom dat daar leerders is wie se skooldrag herstelwerk of aandag nodig het. Indien u enige herstelwerk of verstelling wil aanbring kan ons die volgende bekwame naaldwerk dames se inligting aan u deurgee.
Mev. Mavis Snyman 072 494 0918 of 079 181 7369
Mev. Ria Simons 028 5143739 of 082 771 2574

SWEMBAD LIDMAATSKAP

Interskole 19 Augustus 2023

Hoërskool Swellendam

Hokkie, Rugby, Netbal en Skaak
VS

De Villiers Graaff

Hokkie, Rugby, Netbal en Skaak

Ons nooi alle oud-skoliere hartlik uit om vir nog 'n maal Swellies se interskole te ondersteun.

Meer inligting


SWELLIES WORD BETROKKE

VCSV

Me. K van Tonder

Interact Club

Me. K van Tonder

Film Club

Me. E Berndt

Swellie Weekblad

Me. E Berndt

Die Leeutjie

Me. I Truter

Debat Klub

SWELLIE SNOEPIE

Die Swellie Snoepie word tans deur die kettingwinkel Spar bestuur. Leerders kan kos, lekkers, koeldrank, koffie en nog vele meer by die snoepie koop.

Ander Algemene Inligting

 • SELFOONSLUITKASSIES

   Leerders mag geen selfone of slimapparate gedurende skooltyd in hul besit hê nie. Selfone moet toegesluit word gedurende skooltyd. Selfoonsluitkassies is deur die skool aangekoop en word aan leerders verhuur. ‘n Selfoonsluitkassie word teen R80 per jaar verhuur

  SLUITKASSIES/"LOCKERS"

  Die skool het lockers/sluitkassies aangekoop vir leerders wat van hul boeke of sportklere daarin wil stoor. As daar enige ouer/leerder is wat belangstel, kan jul met mev. Olivier skakel.

  GRAADSENIOR-STELSEL

  Die Graad-seniorstelsel is ‘n goeie inisiatief wat leerders aanmoedig om deel te neem aan verskeie aktiwiteite deur die jaar. Verskeie voordele gaan gepaard met elke kleurstatus wat verower word.
 • NUWE GRAAD 8's

  Aan die begin van elke jaar verwelkom ons die nuwe graad 8's met 'n oriënteringsweek. Dit is gewoonlik baie pret en word deur die matriekraad aangebied.


  DEELNAME

  Daar word van alle graad 8's verwag om deel te neem aan die skool se sosiale - en sportaktiwiteite.

  OPRUIM

  Dit is ook die graad 8's se verantwoordelikheid om op te ruim na geleenthede. Hiervoor word hulle in groepe ingedeel tydens die oriënteringsweek.

HANDBOEKE & SKRYFBOEKE

Die Leer - en Onderrigondersteuningsmateriaal (LOOM)-komitee in samewerking met die Onderwysdepartement, het die LOOM-beleid hersien. Die hantering, uitgee en terugbesorging van handboeke verdien hoë prioriteit by die Departement. Die volgende inligting uit die beleid is belangrik en ons deel dit met u as ouer/voog.
Leerders ontvang al hul handboeke gratis. Ons versoek dus asseblief dat u sal toesien dat alle handboeke oorgetrek sal word met dik plastiek; dat u kind se naam voorin staan en dat alle handboeke weer in `n goeie toestand terugbesorg sal word aan die einde van die jaar.
Daar sal `n lys van boeke, wat u kind ontvang het, huis toe gestuur word wat u asseblief moet onderteken. Let asseblief daarop dat u finansieël verantwoordelik gehou gaan word vir handboeke wat deur die jaar sou wegraak. Leerders sal nie vir die nuwe jaar handboeke ontvang, indien uitstaande boeke nie terugbesorg, vervang of betaal is nie.

Die leerders sal elk `n skryfbehoeftelys ontvang. Daarop verskyn `n opsomming van wat per vak benodig word. PNA het ook `n lys ontvang en kan u behulpsaam wees. Sien asseblief toe dat leerders toegerus is met die nodige skryfbehoeftes wanneer die skole begin.

Die volgende werkboeke moet by me. Anel Olivier aangekoop word en ons vra dat u dit so spoedig moontlik sal afhandel:
• IGO – Grade 10, 11 en 12;
• Rekeningkunde – Grade 10 en 11;
• EBW – Grade 8 en 9

Die pryse daarvan verskyn in die skryfbehoeftelys. Alle skoolboeke (handboeke, werkboeke, ens.) moet gewoonlik teen einde Januarie oorgetrek en reg wees vir inspeksie. Die inspeksie sal die eerste week van Februarie geskied. Daar is genoeg tyd vir alle leerders en koshuisleerders om te voldoen aan die uiteengesette datums.

SKOOLGESKIEDENIS

Die eerste hoër onderwys in Swellendam het in 1862 plaasgevind, toe daar ‘n meisieskool gestig is waar die vakke Grieks, Latyn, Matesis, Aardrykskunde, Engels, Skrif en Natuurkunde aangebied is. Die skool het egter in 1868 gesluit weens finansiële probleme. In 1870 is daar ‘n Engelse seunsskool gestig waar Olyfkranskollege vandag staan. Die skool het vinnig gegroei en is selfs bo skole van Kaapstad en Stellenbosch gekies. Later is daar weer ‘n meisieskool, die Girls’ School, gestig.
In 1903 het die twee skole verenig. In 1904 is ‘n skoolgebou vir die verenigde skool opgerig, waar Graad 1 tot matriek onderrig is. In 1915 het die hoërskoolafdeling amptelik sy status as hoërskool gekry. Die hoeksteen van die huidige hoërskool is in 1923 gelê, en in 1928 was die gebou voltooi en die hoër- en laerskool geskei. Sedertien is baie veranderings aan die gebou aangebring, maar die fondament bly dieselfde.
Die skoolwapen is amptelik in 1963 geregistreer. Die eerste skoollied is in 1934 geskryf. Dit was egter nie baie singbaar nie en het ou Afrikaans soos "Op Swellendam met blommeprag kom ons diep lering haal" bevat. In 1981 is die huidige skoollied geskryf deur Mnr. JF Spies van Stellenbosch en dit is getoonset deur Mnr. P van der Westhuizen. Die kinders is vandag beslis nie luier of stouter as die kinders van vorige geslagte nie. Reeds in 1912 het ‘n skoolinspekteur in sy verslag geskryf dat, alhoewel die aantal boeke in die biblioteek vermeerder het, die aantal kinders wat regtig lees verminder het.
Met wiskunde het kinders ook nog altyd gesukkel, en een verslag lui: “In Geometry the attainments are very uneven, the marks ranging from 3 to 90 percent.” En wat stout aanbetref…een oud-leerling vertel hoe hulle Eno’s in die personeel se suikerpot gegooi het en geskater het toe die koppies begin skuim!
By die inwyding van die swembad in 1951 is daar nog gegis oor wie die eer sou hê om die eerste gebruiker van die swembad te wees, toe een seun die ander een sommer klere-en-al ‘inhelp’. Die skool bied vandag nog uitstekende akademiese, sport en kultuurgeleenthede. Elke leerder kan met reg trots daarop wees!
Copyright © 2024 Hoërskool Swellendam.
Designed by Innovate Triumph Design Studio
Updated by Swellendam High School
apartmentheartgraduation-hatusersbubblecrosschevron-downtext-align-lefttext-align-right