ons Skool

Akademie

Sien meer

Kultuur

Sien meer

Sosiaal

Sien meer

Skoollied

sien meer

AKADEMIE

Vakkeuses Graad 8 & 9

Ooreenkomstig die nuwe kurrikulum verklaring word die volgende vakke aangebied:
1. Afrikaans Huistaal
2. Engels Huistaal OF Engels Addisionele Taal
3. Wiskunde
4. Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
5. Sosiale Wetenskappe
6. Natuurwetenskappe
7. Skeppende Kunste (Musiek, Kuns, Dans)
8. Tegnologie
9. Lewensoriëntering

Vakkeuses Graad 10 - 12

FUNDAMENTELE VAKKE
1. Afrikaans Huistaal
2. Engels Huistaal OF Engels 1ste Addisionele Taal
3. Wiskunde OF Wiskundige Geletterdheid
4. Lewensoriëntering
KEUSEVAKKE
5. Fisiese Wetenskappe OF Rekenaartoepassingstegnologie OF Lewenswetenskappe
6. Lewenswetenskappe OF Besigheidstudies OF Ingenieurs- Grafika en -Ontwerp
7. Rekeningkunde OF Verbruikerstudies OF Geografie OF Musiek OF Landbouwetenskappe

Inligtingstegnologie kan aanlyn as ekstra vak geneem word. Vir meer inligting kontak Mnr Pelser by swelliehoof@telkomsa.net of besoek SSIR
Hoërskool swellendam 2023 matriek uitslae

Akademiese Gala - aand

Die top 10-leerders van graad 10 - 12, asook die Top 5-leerders van graad 8 - 9, word jaarliks uitgenooi in Maart om die skool se akademiese gala-aand by te woon. Ons gee graag erkenning aan die pragtige akademiese uitslae soos behaal in die vorige jaar. Ons is baie trots op elkeen van hierdie leerders en is opgewonde oor pragtige punte en harde werk wat beloon kan word.
Hoërskool swellendam akademiese gala aand
Hoërskool swellendam akademiese gala aand
Hoërskool swellendam akademiese gala aand
Hoërskool swellendam akademiese gala aand

ADMATHS

https://www.admaths.co.za/
Ons talentvolle wiskunde leerders neem ook Further Studies Mathematics (Admaths) as buitemuurse vak.

OLIMPIADES

• Proverto Rekeningkunde & Besigheidstudies Olimpiade
• Old Mutual Wiskunde Olimpiade
• UCT Wiskunde Olimpiade

VAKUITBREIDINGS

Hoërskool Swellendam het in 2023 Landbouwetenskap as vak by ons skool  begin aanbied.

Slaagvereistes: Graad 8 en 9

Huistaal
Addisionele Taal
Wiskunde
Enige 3 ander vakke
2 Oorblywende vakke
50%
40%
40%
40%
30%
Vlak 4
Vlak 3
Vlak 3
Vlak 3
Vlak 2

Slaagvereistes: Graad 10 - 12

Huistaal
2 Ander vakke
3 Ander vakke
40%
40%
30%
Vlak 3
Vlak 3
Vlak 2

SPORT

 • RUGBY

 • NETBAL

 • HOKKIE

 • TOUTREK

 • TENNIS

 • GOLF

 • ATLETIEK

 • KRIEKET

 • SWEM

 • SKAAK

 • ROLBAL

 • FIETSRY

  (Buitemuurs)
 • RUITERSPORT

  (Buitemuurs)

WINNERS OF THE ORATORS EVENING

JUNIOR CATEGORY
SENIOR HL CATEGORY
SENIOR HL CATEGORY
1. Jana Hay
2. Lara Pretorius

1. Maia Nel
2. Thys Lourens
3. Nimco Awaale
1. Jana Swart
2. René du Preez
Hoërskool Swellendam het vanjaar 21 atlete wat opgeneem is in die Noord-Boland atletiekspan

EERSTESPANNE

Die Eerstespanne sporttoer vind gewoonlik in Mei plaas.  Die rugby- , hokkie- en netbalspanne gaan op die toer. Dit is goeie blootstelling en die spanne speel teen groot skole soos York en Curro.

KULTUUR

KULTUUR

MUSIEK • DANS • KUNS • KOOR • REDENAARS • TONEEL • EISTEDDFOD • REDAKSIE • FILMCLUB • DEBATKLUB • DRAMA

Mnr en Mej Hoërskool

Mnr en Mej Hoërskool

SOSIAAL

Valentynsbal

In Februarie, na aan Valentynsdag word 'n Junior en Senior Valentynsdans afsonderlik gehou vir leerders.

Alles - Op - Wiele

Die kaskar resies tussen die 5 grade om die sportvelde wat die matrieks elke jaar wen.

Interskole Sokkie

Net voor Interskole bou ons gees met 'n informele Interskole sokkie.

Winterbal

Formele Dans vir graad 8 - 12.  Slegs matrieks mag uitskiet.

GEES

KLEURESPORT

Hoërskool swellendam kleure atletiek

SING-SONGS

GEESWEEK

INTERSKOLE

Hoërskool swellendam wapen

SKOOLLIED


Op die trekpad van die veeboer
het ons dorp en skool ontstaan.
Hierdie skool wys deur die jare
vir die jeug die rigting aan.
Klim met waagmoed na die kranse,
hou die einddoel in gesig.
Maak gebruik van al jul kanse.
Soek slegs in Sy Lig die lig.
Swellendam ons alma mater
luister hoe jou kinders juig.
Hoor die weerklank van ons leuse
as ons van ons skool getuig:
Altiora semper! dreun dit
hoër teen die bergpad uit.
Hoër, hoër, altyd hoër
roep die eggo’s ver en luid

Die skoollied is gedig deur JF Spies en getoonset deur H Pieter van der Westhuizen.

Geskiedenis van Die Skoollied (Hoërskool Swellendam Reünie-gedenkblad 1986)
Die eerste skoollied van die Hoërskool Swellendam is sover bekend, gedurende 1934 in gebruik geneem. Die musiek en woorde van die lied is deur ML de Villiers, die bekende komponis van Die Stem verskaf.
Hierdie Skoollied is ook later van tyd gebruik deur die Laerskool, maar het mettertyd in onbruik geraak. Vanaf 1980 is daar probeer om ‘n nuwe Skoollied vir die skool te kry. Verskeie persone is genader rakende geskikte woorde en toonsetting. Die keuse het uiteindelik op Jan Spies vir die woorde en Pieter van der Westhuizen as toonsetter geval. Sedert Januarie 1982 het die Hoërskool Swellendam dan ook ‘n nuwe skoollied.
Copyright © 2024 Hoërskool Swellendam.
Designed by Innovate Triumph Design Studio
Updated by Swellendam High School
crosstext-align-right